Напрями діяльності

За час роботи бібліотеки книжковий фонд постійно збільшувався і становить 41460 примірників, з яких:
- навчальна та методична література – 18524 екземплярів примірників;
- зразки художньої літератури – 6561 екземплярів примірників;
- суспільно-політична – 16295 екземплярів примірників;
- електронні видання – 80 шт.
 
Працівники бібліотеки забезпечують навчальний процес коледжу, обслуговуючи понад 1000 користувачів щороку.
У підпорядкуванні бібліотеки є абонементний відділ, читацька зала і книгосховище.
Щорічно фонд поповнюється навчальною літературою, що відповідає вимогам часу, методичними та навчальними посібниками викладачів коледжу, а також різноплановими подарунковими виданнями. Бібліотечний фонд відображений в абетковому каталозі, а також у предметній картотеці фахової і загально-освітньої літератури.
 
Гордістю і особливою цінністю бібліотеки коледжу є раритетні видання, що були у
бібліотечному фонді з початку її заснування.

biblioteka1.jpg

Слід відмітити, що однією із сторінок роботи є систематизована підбірка альбомів випускних груп коледжу.

biblioteka2.jpg

У читальній залі бібліотеки представлені, як спеціалізовані фахові, так і навчально-методичні видання
викладачів коледжу, які є у відкритому доступі.

biblioteka3.jpg

Читальна зала бібліотеки – місце облаштування різного роду виставок, згідно календаря знаменних дат,
та плану роботи бібліотеки.

biblioteka4.jpg

Працівники бібліотеки коледжу систематично організовують і презентують студентам та викладачам книжково-ілюстративні виставки, присвячені визначним та пам'ятним датам України, світу та пам'ятним подіям краю.

biblioteka5.jpg

Трагічні в історії України також є невід’ємними в роботі бібліотеки.

biblioteka6.jpg

Упровадження нових інформаційних технологій надало можливість доступу користувачів мережі Інтернет, швидкого отримання необхідної інформації.