Who's Online

На сайті один гість та відсутні користувачі

Навчальна практика зі спеціальності ОО

Навчальна_ОО_1.jpg

З 7 по 18 червня 2021 року студенти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» проходили навчальну практику зі спеціальності.
Навчальна_ОО_2.jpg
 
 
 
 
Метою навчальної практики є закріплення теоретичних знань з обліку та вивчення комплексу облікових операцій.
 
 
 
 
Навчальна_ОО_3.jpg
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Під час практики студенти навчалися оформляти первинні облікові документи, регістри бухгалтерського обліку: прибуткові та видаткові касові ордери, товарні звіти, складати банківські документи та обробляти виписки банку, вести аналітичний та синтетичний облік, складати оборотну відомість, робити записи в головну книгу та інші операції.
 
Після виконання програми навчальної практики студенти набули необхідні практичні навички
Проводила практику - Рибакова Леся Петрівна, викладач облікових дисциплін. самостійної роботи ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.

Навчальна_ОО_4.jpg

Голова циклової комісії фінансово-

облікових дисциплін Смочко Валерія Юріївна