Циклова комісія європейських мов

es        es1

Вивчення мов - це не просто знайомство з культурою певної нації, але це і запорука успіху майбутньої кар'єри студентів.
Головною метою навчання іноземних мов у коледжі є підготовка майбутніх фахівців до практичного володіння іноземними мовами за професійно-орієнтованим спрямуванням.
Навчаючись в коледжі, студенти мають можливість досконало вивчити мову, сформувати іншомовну комунікативну компетенцію, щоб бути конкурентно-спроможним на ринку праці, застосовувати отримані знання у своїй професійній діяльності.
Циклова комісія забезпечує викладання таких мов:
   - англійська мова;
   - німецька мова;
   - англійська мова (за фаховим спрямуванням);
   - німецька мова (за фаховим спрямуванням);
   - друга іноземна мова (німецька,англійська) за фаховим спрямуванням;
   - словацька мова.
Основні напрями роботи циклової комісії.
Циклова комісія активно працює над проблемою:"Професійно-практична спрямованість вивчення іноземних мов шляхом активізації науково-пошукової діяльності студентів". Актуальність проблеми зумовлена сучасними вимогами українського суспільства, реформуванням системи освіти та інтенсифікацією інформаційних процесів, що потребує подолання комунікативних бар'єрів та формуванням молодого фахівця, здатного до вирішення різноманітних комунікативних завдань.
Для успішного здійснення навчально-виховного процесу циклова комісія має у своєму розпорядженні навчальні кабінети іноземних мов, оснащені інтерактивною дошкою, мультимедійним проектором, телевізором, ПК, мережею Інтернет.
З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців викладачі використовують на заняттях ситуаційні завдання, рольові ігри, проектні технології, заняття-екскурсії, диспут на тему «JugendlicheundihreEltern – FreundoderFeind?», семінар на тему "WhowillWinaTender?".
Викладачами циклової комісії проводилися тематичні вечори «Різдвяні традиції в Європі», «Бажаєш в Європу – вивчай мови!», вікторина «Наскільки добре ти володієш іноземними мовами?», брейн- ринг, олімпіади, конкурси стіннівок, презентації готелів, ресторанів, туристичних маршрутів іноземними мовами. Разом зі студентами були підготовлені та проведені цікаві виховні заходи : «Здорове харчування», «У туристичній агенції», «Святкування дня європейських мов», «Екскурсія по Ужгороду».
Склад циклової комісії європейських мов

 Раті  Раті Оксана Леонідівна, викладач німецької мови, голова циклової комісії європейських мов.
Педагогічне кредо:
“Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні й майстерному застосуванні в житті всього того, що знаєш.”
 Фрідріх Дістерверг, німецький філософ
Освіта: УжДУ, 1991 рік, філолог, викладач німецької мови та літератури
Педагогічний стаж : 24 роки
Категорія: спеціаліст вищої категорії
Проблемне питання:
Формування іншомовної професійно спрямованої компетенції з активізацією науково-пошукової діяльності студентів.
 Горват Горват  Тетяна Олександрівна, викладач англійської мови
Педагогічне кредо: “Навчання без міркування - даремне, міркування без навчання - небезпечне” (Конфуцій)
Освіта: Київський державний університет ім.Т.Г. Шевченка філолог,викладач англійської та німецької мов.
1990 р.
Педагогічний стаж : 26 років
Категорія: спеціаліст вищої категорії
Проблемне питання: Вдосконалення змісту, форм і методів навчання для формування іншомовної професійної компетенції  студентів на заняттях англійської мови. 
 Павлюк Павлюк Іванна Іванівна, викладач англійської мови
Освіта: Кам"янець-Подільський державний педагогічний університет
Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література та англійська мова і література
1999 рік
Педагогічний стаж: 18 років
Категорія: спеціаліст вищої категорії
Проблемне питання: Використання інноваційних методів у формуванні іншомовної комунікативної  компетенції  у процесі активізації навчальної роботи студентів в умовах реформування системи освіти. 
 Яковець Яковець Ніна Миронівна, викладач англійської мови
Освіта: УжДУ, філолог, викладач англійської мови та літератури
2000 р.
Педагогічний стаж: 17 років
Категорія: спеціаліст вищої категорії
Проблемне питання: Формування навичок іншомовної професійно-комунікативної компетенції через використання інтерактивних методів навчання. 
 Митро Митро Марина Василівна, викладач німецької мови
Освіта: УжНУ. Філолог, викладач німецької мови та світової літератури
2008 р.
Педагогічний стаж: 11 років
Категорія: спеціаліст першої категорії
Проблемне питання: Формування фахової іншомовної лексичної компетенції з іноземної мови за професійним спрямуванням шляхом активізації навчальної роботи студентів. 
 Ремета Ремета Вікторія Іванівна, викладач англійської мови
Освіта: УжНУ, філолог, викладач англійської мови та світової літератури
2009 р.
Педагогічний стаж: 8 років
Категорія: спеціаліст першої категорії
Проблемне питання: Організація та застосування навчальної та науково-пошукової роботи студентів при вивченні іноземної мови шляхом використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. 
 Ігнатко Ігнатко Руслана Іванівна, викладач словацької мови
Освіта: УжНУ, викладач словацької мови та літератури
2010 рік
Педагогічний стаж: 1 рік
Категорія: спеціаліст
Працює над кандидатською дисертацією на тему «Сучасна словацька жіноча проза».