Циклова комісія іноземних мов

Викладання іноземної мови у нашому навчальному закладі здійснюється з часів його існування. У 2003 році з відкриттям спеціальностей «Готельне обслуговування» та «Туристичне обслуговування», створено циклову комісію іноземних мов.
Циклова комісія здійснює викладання дисциплін:
- Іноземна мова(англійська, німецька, французька);
- Іноземна мова за професійним спрямуванням(англійська, німецька, французька);
- Друга іноземна мова (англійська, німецька, чеська, словацька).
Успішне проведення навчального процесу забезпечують висококваліфіковані викладачі. Сьогодні циклова комісія нараховує 11 викладачів, з них 5 спеціалістів «вищої категорії».
Циклова комісія має у своєму розпорядженні лінгафонний кабінет, кабінети, оснащені інтерактивною дошкою, мультимедійним проектором, телевізором, ПК, мережею Інтернет.
Для забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців на заняттях використовуються розроблені цикловою комісією ситуаційні завдання, ділові ігри, тести тощо. Основною проблемою, над якою працює циклова комісія – це створення та презентація творчих проектів на іноземних мовах (реклама готелів, ресторанів, туристичних маршрутів, меню, презентації фірм, ділових переговорів) із використанням сучасних інноваційних технологій. Викладачами циклової комісії проводилися тематичні вечори на іноземних мовах: « Різдвяні традиції в Європі» та «Бажаєш в Європу – вивчай мови!».

Викладачі циклової комісії
1. Раті Оксана Леонідівна, голова циклової комісії,закінчила УжДУ в 1991році за спеціальністю «німецька мова та література», викладач німецької мови, спеціаліст «вищої категорії». Працює над проблемним питанням: Формування іншомовної мовленнєвої компетенції на заняттях з німецької мови (за професійним спрямуванням). Друковані матеріали: «Навчальні матеріали(діалоги,фахові тексти,лексико-граматичні завдання) з німецької мови для студентів спеціальностей: Бухгалтерський облік, Фінанси і кредит, Товарознавство та комерційна діяльність»; «Збірник діалогів, розмовних тем та тестових завдань по підготовці до державного іспиту з німецької мови»; «Збірник завдань для самостійної роботи з німецької мови (другої іноземної) для студентів спеціальностей ГО, ТО»
2. Горват Тетяна Олександрівна,закінчила Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка в 1990 році за спеціальністю «англійська та німецька мова», викладач англійської мови, спеціаліст «вищої категорії». Працює над проблемним питанням: Використання іноземної мови в професійно-орієнтованій освіті. Друковані матеріали: «Навчальні матеріали (термінологічна лексика, фахові тексти, розмовні теми, діалоги, лексико-граматичні завдання) з англійської мови для студентів спеціальностей: Бухгалтерський облік, Фінанси і кредит»; «Збірник діалогів, розмовних та тестових завдань по підготовці до державного іспиту з англійської мови».
3. Павлюк Іванна Іванівна, закінчила Камянець-Подільський державний педагогічний університет в 1999 році за спеціальністю «Методика викладання середньої освіти,української мови та літератури,англійської мови, зарубіжної літератури», викладач англійської мови, спеціаліст «вищої категорії».
Працює над проблемним питанням: Використання інтерактивних методів навчання у викладанні іноземної (англійської) мови за професійним спрямуванням. Друковані матеріали: «Збірник фахових текстів та завдань для самостійної роботи студентів з англійської мови (за проф. спрямуванням) для спеціальностей: Виробництво харчової продукції,Організація обслуговування в готелях»; «Тематичний англо-український словник з теми: «Їжа. Продукти харчування» для спеціальностей: Виробництво харчової продукції, Технологія харчування».
4. Яковець Ніна Миронівна,закінчила УжНУ в 2000році за спеціальністю «англійська мова та світова література», викладач англійської мови, спеціаліст «вищої категорії». Проблемне питання: Формування навичок іншомовної комунікативної компетенції через використання інтерактивних методів навчання. Друковані матеріали: «Навчальні матеріали (термінологічна лексика, фахові тексти, розмовні теми, діалоги, лексико-граматичні завдання) з англійської мови (за професійним спрямуванням) для студентів спеціальності:Виробництво харчової продукції»; «Збірник діалогів, розмовних та тестових завдань по підготовці до державного іспиту з англійської мови».
5. Машура Тетяна Василівна,закінчила УжДУ в 1980 році, за спеціальністю «французька мова та література, переклад», викладач французької мови, спеціаліст «вищої категорії».
6. Митро Марина Василівна,закінчила УжНУ в 2008 році за спеціальністю «німецька мова та світова література», викладач німецької мови, спеціаліст «другої категорії», лаборант циклової комісії.
Проблемне питання: Формування фахової іншомовної лексичної компетенції на заняттях з німецької мови (за професійним спрямуванням). Друковані матеріали: «Навчальні матеріали (термінологічна лексика, фахові тексти, розмовні теми, діалоги, лексико-граматичні завдання) з німецької мови (за професійним спрямуванням) для студентів спеціальності:Виробництво харчової продукції»; «Збірник завдань для самостійної роботи з німецької мови (другої іноземної) для студентів спеціальностей ГО, ТО».
7. Ремета Вікторія Іванівна,закінчила УжНУ в 2009році за спеціальністю «англійська мова та світова література», викладач англійської мови, спеціаліст «другої категорії». Проблемне питання: Використання мультимедійних засобів навчання у вивченні англійської мови.
8. Хусті Роман Іванович,закінчив УжНУ в 2012 році за спеціальністю «англійська мова та література», викладач англійської мови, спеціаліст.
9. Ракіна Тетяна Леонідівна,закінчила УжНУ в 2008 році за спеціальністю «німецька мова та світова література», викладач німецької мови, спеціаліст.
10. Личко Валентина Михайлівна, закінчила Київський славістичний університет в 2009 році за спеціальністю «чеська та англійська мова і література», викладач чеської мови, спеціаліст.
11. Вейкай Марина Іванівна, закінчила УжНУ в 2011 році за спеціальністю «словацька мова та література», викладач словацької мови, спеціаліст.