Циклова комісія облікових дисциплін

Циклова комісія облікових дисциплін - це команда фахівців, яка активно підтримує та нарощує молоді кадри, сприяє високій підготовці фахівців з бухгалтерського обліку.
За період з 1945 - 2016 роки підготовлено 4050 бухгалтерів.  
Циклова комісія об'єднує 10 викладачів, серед яких:
4 - спеціалісти вищої категорії, в т. ч. один кандидат економічних наук і два викладачі – методисти;
1 - спеціаліст першої категорії;
4 – спеціалісти другої категорії;
1 – спеціаліст.
Основна увага в навчальному процесі на спеціальності "Облік і оподаткування" спрямована на підготовку фахівця - бухгалтера, не лише як обліковця, а як консультанта керівників і власників підприємств, який здатний аналізувати напрямки вкладення коштів, обирати оптимальну систему оподаткування.
Протягом навчання студенти здобувають теоретичні знання з математичних, природничих, гуманітарних, соціально – економічних  циклів дисциплін та професійної і практичної підготовки.
В коледжі створено всі необхідні умови навчання студентської молоді.
Процес навчання проходить в спеціально обладнаних аудиторіях (кабінетах).
Практичні заняття з інформатики і комп'ютерної техніки, інформаційних систем і
технологій в обліку проводяться в комп'ютерних класах, де студенти набувають
навичків роботи з комп'ютерною технікою, використовуючи програм:  EΧSEL, WОRD, Роwеr-РОІNT, а  й   спеціалізовані    бухгалтерські   програми,   в   тому числі "1С: Бухгалтерія".
Методичне забезпечення навчального процесу було і залишається основним критерієм якісної освіти у вищому навчальному закладі. У зв'язку зі змінами, що відбулися у навчальних планах, викладачами циклової комісії постійно проводиться оновлення та розробка навчальних програм, тестових завдань для контролю знань студентів.
Викладачами циклової комісії розробляються методичні вказівки для вивчення теоретичного курсу, проведення практичних занять, самостійного вивчення дисциплін, виконання самостійної роботи студентами, проходження навчальної та переддипломної (професійної) практик.
З метою привиття любові до майбутньої професії бухгалтера, пропаганди та популяризації її викладачами циклової комісії облікових дисциплін проводяться тижні (місячники) облікових дисциплін. В програмі заходів, як зазвичай, передбачено: олімпіади з дисциплін циклу, податковий марафон, конкурси "Моя професія - бухгалтер", "Бухгалтер року", "Мій - вибір професія бухгалтера" КВК, зустрічі з головними бухгалтерами суб’єктів господарювання -  випускниками технікуму, з працівниками Державної фіскальної служби, Державного казначейства, банківської системи, страхових компаній тощо.
Наші випускники працюють головними бухгалтерами, начальниками контрольно - ревізійного відділу, головними ревізорами, бухгалтерами - фінансистами, ревізорами, бухгалтерами - ревізорами, ревізорами - економістами, інспекторами - ревізорами, аудиторами, економістами, податковими інспекторами, бухгалтерами - касирами, бухгалтерами -контролерами, бухгалтерами, касирами, економістами-фінансистами на підприємствах різних форм власності та господарювання.
Приємно відзначити, що роботодавці підприємств, організацій та установ із задоволенням просять на роботу випускників бухгалтерського відділення Ужгородського торговельно-економічного коледжу. То ж, хочемо запевнити адміністрацію коледжу в тому, що циклова комісія облікових дисциплін докладе всіх зусиль, щоб випускники бухгалтерського відділення завжди були затребувані на ринку праці.
Склад циклової комісії облікових дисциплін:
Калінчук Олена Іванівна – голова циклової комісії  з 1994 року, "спеціаліст вищої категорії", "викладач – методист", відмінник освіти України. Закінчила Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю "Бухгалтерський облік". Викладає облікові дисципліни.
Лалакулич Марія Юріївна - кандидат економічних наук, доцент, "спеціаліст вищої категорії", "викладач – методист", закінчила  УНЦ Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю  “Облік і аудит”.
Голубка Світлана Михайлівна – "спеціаліст першої категорії", закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю  “Облік і аудит”, є здобувачем кафедри "Облік і аудит" Тернопільської академії народного господарства.
Голанд Олена Йосипівна – викладач – сумісник, "спеціаліст другої категорії", закінчила Ужгородський  навчальний центр  Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю  “Облік і аудит”.
Дьолог Мар'яна Василівна – викладач-сумісник, "спеціаліст другої категорії", закінчила Ужгородський  державний університет за спеціальністю "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності".
Рибакова Леся Петрівна – викладач  - "спеціаліст", закінчила Ужгородський навчальний центр Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю  “Облік і аудит”.
Попка Наталія Василівна - викладач – сумісник, "спеціаліст другої категорії", закінчила Ужгородський  навчальний центр  Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю  “Облік і аудит”.
Староста Неля Юріївна – "спеціаліст вищої категорії", закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю "Бухгалтерський облік".
Струтинська Тетяна Анатоліївна – викладач-погодинник, "спеціаліст другої категорії", закінчила Ужгородський державний університет за спеціальністю "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності".
Тимофеєва Наталія Петрівна – викладач – сумісник, "спеціаліст вищої категорії", закінчила Ужгородський торговельно-економічний інститут за спеціальністю "Облік і аудит".

м. Ужгород, вул. Капітульна, 1/3. 05.09.2016 р.

Інформацію підготував:                         Калінчук О.І.