Циклова комісія суспільно-гуманітарних дисциплін об’єднує викладачів суспільних і гуманітарних дисциплін. Комісія є колективом однодумців, які мають значний інтелектуальний потенціал, досвід викладання та високий рівень педагогічної майстерності.
Дисципліни циклової комісії: «Історія України», «Всесвітня історія», «Соціологія», «Основи філософських знань», «Людина і світ», «Культурологія», «Основи психології», «Світова література», «Українська мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська література».
Викладачі циклової комісії працюють над створенням інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін. В процесі роботи вдосконалюються методика проведення лекційних, семінарських та практичних занять, інтегрованих занять; організації гурткової роботи, самостійної роботи студентів, консультативної роботи; застосовуються особистісно-орієнтований підхід в процесі викладання, інформаційні технології.
В цикловій комісії працюють: кабінет суспільних дисциплін, кабінет української мови та літератури, кабінет світової літератури та культурології.
Кожного навчального року у березні місяці проводиться тиждень циклової комісії суспільно-гуманітарних дисциплін, який має науково-дослідницьку та просвітницьку складові. Викладачі готують студентів до міжнародних, обласних конкурсів з української мови імені П.Яцика, мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка, Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
Із студентами працюють висококваліфіковані викладачі:

nofoto  

Лелекач Лариса Іванівна

Голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Дата народження – 15.10.1954р., закінчила УжДУ за спеціальністю «Російська мова та література». Викладач дисциплін: «Світова література», «Основи психології», «Етика й естетика». Уклала навчальний посібник «Основи психології та етики ділових відносин», методичні рекомендації та завдання для опрацювання, що виносяться на самостійне вивчення студентами з дисциплін «Етика та естетика», «Основи психології» для заочної форми навчання. Усі матеріали у друкованому та електронному варіантах. Педагогічний стаж роботи 29 років. У коледжі працює з 1978 року. 

nofoto  

Костелей Ганна Миколаївна

Спеціаліст вищої категорії, викладач – методист. Дата народження – 28.09.1947р. У 1972 році закінчила УжДУ за спеціальністю «Історія». Викладає дисципліни «Історія України», «Соціологія», «Основи філософських знань». Уклала матеріали у друкованому та електронному варіантах: короткий курс лекцій та тестові завдання з дисципліни «Основи філософських знань» для студентів заочної форми навчання; навчальний посібник «Історія України»; збірник тестових завдань з «Історії України»; методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання по вивченню дисципліни «Соціологія». У коледжі працює методистом з 2000 року.

nofoto  

Волощук Сергій Михайлович

Спеціаліст вищої категорії, кандидат історичних наук. Дата народження – 09.04.1968 року. У 1992 році закінчив УжДУ за спеціальністю «Історія України». Уклав матеріали у друкованому та електронному варіантах: лекційний курс «Історія туризму»; методичні рекомендації до самостійної роботи студентів денного та заочного відділень по вивченню дисципліни «Історія туризму»; збірник тестових завдань з «Історії туризму» для студентів усіх форм навчання; навчальний посібник «Історія України»; збірник тестових завдань з «Історії України». Педагогічний стаж роботи 20 років. У коледжі працює з 1992р.

nofoto  

Завольська Ірина Юріївна

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Дата народження – 22.12.1950р. У 1991 році закінчила УжДУ за спеціальністю «Українська мова та література». Викладає дисципліни: «Українська мова» та «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Культурологія». Уклала матеріали у друкованому та електронному варіантах: «Термінологічний професійний словник» з усіх спеціальностей; навчальний посібник «Ділове мовлення (за професійним спрямуванням). Теорія. Практика. Самостійна робота». Педагогічний стаж 41 рік. У коледжі працює з 1994 року.

nofoto  

Сойма Марія Юріївна

Спеціаліст вищої категорії. Дата народження 30.09.1957 року. У 1998 році закінчила УжДУ за спеціальністю «Українська мова та література». Викладає дисципліни: «Українська мова» та «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Уклала матеріали у друкованому та електронному варіантах: навчально-методичний посібник «Опорний конспект лекцій з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»; навчальний посібник «Ділова українська мова (за професійним спрямуванням)» для денної та заочної форм навчання. Педагогічний стаж 12 років. У коледжі працює з 1996 року.

nofoto  

Барзул Ярослава Василівна

Спеціаліст вищої категорії. Дата народження – 25.01.1974 р. У 1997 р. закінчила УжДУ за спеціальністю «Українська мова та література». Викладає дисципліну «Українська література». Педагогічний стаж роботи 14 р. У коледжі працює з 1995р.

nofoto  

Конкус Валентина Миколаївна

Спеціаліст вищої категорії. Дата народження – 14.07.1965р. У 1989р. закінчила УжДУ за спеціальністю «Російська мова та література». Викладає дисципліни «Світова література» та «Культурологія». Педагогічний стаж роботи 20 р. У коледжі працює з 2006 року.

nofoto  

Павлик Вікторія Зіновіївна

Спеціаліст ІІ категорії. Дата народження – 18.04.1977р. У 1999р. закінчила УжДУ за спеціальністю «Історія». Викладає дисципліни «Всесвітня історія», «Основи філософських знань». Педагогічний стаж роботи 12 р. У коледжі працює з 2000 р.

nofoto  

Сливканич Лариса Іванівна

Спеціаліст ІІ категорії. Дата народження – 06.01.1971р. У 1994р. закінчила УжДУ за спеціальністю «Українська мова та література». Викладає дисципліни «Українська мова» та «Українська література». Педагогічний стаж роботи 9 років. У коледжі працює з 2009 р.

nofoto  

Гангур Віталій Васильович

Спеціаліст. Дата народження 09.07.1971р. У 1994р. закінчив УжДУ за спеціальністю «Історія». Викладає дисципліни «Людина і світ», «Історія України». Педагогічний стаж роботи 5 р. У коледжі працює з 2010 р.

nofoto  

Фречка Оксана Василівна

Спеціаліст. Дата народження 28.09.1987р. У 2010р. закінчила УжНУ за спеціальністю «Історія». Викладає дисципліни «Людина і світ», «Історія України». Педагогічний стаж роботи 3 роки. У коледжі працює з 2010 р.

nofoto  

Ерфанюк Олеся Ярославівна

Спеціаліст вищої категорії. У 1994 році закінчила УжДУ за спеціальністю «Російська мова та література». Викладає дисципліну «Світова література». У коледжі працює з 2009 р.
nofoto  

Сивоус Марія Дмитрівна

Спеціаліст. У 1990 році закінчила УжДУ за спеціальністю «Українська мова та література». Викладає дисципліни: «Українська мова та література». У коледжі працює з 2014 р.