Циклова комісія готельно-туристичних дисциплін

   Головним завданням циклової комісії готельно-туристичних дисциплін є забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців зі спеціальностей «Готельне обслуговування», «Туристичне обслуговування».
   Діяльність педагогічного колективу циклової комісії зосереджена на:
     - ефективному використанні навчальної та виробничої баз, спеціальної інфраструктури;
     - підвищенні ефективності навчально-виховного процесу на основі використання сучасних інноваційних технологій навчання;
     - підготовці навчально-методичних видань, які допоможуть студентам в оволодінні знаннями в галузі готельного та туристичного бізнесу;
     - проведенні цікавих і змістовних «круглих столів», семінарів, ділових ігор, диспутів;
     - організації та проведенні різних видів екскурсій та  туристичних походів;
   Високий рівень підготовки студентів спеціальностей «Готельне обслуговування», «Туристичне обслуговування» забезпечує колектив кваліфікованих педагогів:

nofoto  

Гаврилко Петро Петрович

Директор Ужгородського торгівельно-економічного інституту КНТЕУ, завідувач кафедри фінансів, голова вченої ради УТЕІ КНТЕУ, Відмінник освіти України, Заслужений працівник народної освіти України, Почесний працівник туризму України, член Всесвітньої асоціації готельних навчальних закладів (International Association of Hotel schools), дійсний член (академік) Української академії наук. У 2005 р. нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила», а у 2008 р. – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
У 1972 р. закінчив Ужгородський державний університет, зі спеціальності «Історія». У 1986 р. закінчив Ужгородський державний університет, зі спеціальності «Економіка і планування матеріально-технічного постачання». Кандидат економічних наук з 1999 р.
Викладач дисциплін «Географія туризму», «Географія туризму України», «Туристське країнознавство»

     
Kanch Vitaliy  

Канчі Віталія Миколаївна

Голова циклової комісії готельно-туристичних дисциплін. У 2004 році закінчила Ужгородський національний університет м. Ужгород, факультет романо-германської філології, спеціальність «Мова та література (німецька)», кваліфікація філолог, викладач німецької мови та світової літератури. У 2006 році закінчила Київський університет туризму, економіки і права м. Київ, факультет туризму, готельно-ресторанного бізнесу, спеціальність «Туризмознавець», кваліфікація викладач-туризмознавець. Спеціаліст першої категорії.
Викладач дисциплін «Основи туристичної діяльності», «Професійний етикет», «Рекламна діяльність в туризмі», «Організація і технологія обслуговування в ЗРГ».

Domysche-Medianik Allen  

Домище-Медяник Алла Михайлівна

Кандидат економічних наук. У 2003 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет, факультет готельного господарства та туризму, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація менеджер-економіст. Спеціаліст першої категорії.
Викладач дисциплін «Основи менеджменту», «Будівлі і обладнання», «Організація і технологія обслуговування в готелях».

     
Pinzenyk Lyudmila  

Пинзеник Людмила Миколаївна

У 1992 році закінчила Івано-Франківський педагогічний інститут, факультет музичний, спеціальність «Вчитель музики». У 2006 році закінчила Київський університет туризму, економіки і права, факультет туризму,  готельно-ресторанного бізнесу, спеціальність «Туризмознавець», кваліфікація викладач-туризмознавець. Спеціаліст другої категорії. Викладач дисциплін «Організація і технологія обслуговування в готелях», «Туристичні комплекси», «Туристичне краєзнавство», «Організація екскурсійного обслуговування», «Основи санаторно-курортної справи».

     
Nepyyvoda Oksana  

Непийвода Оксана Михайлівна

У 2003 році закінчила Ужгородський національний університет м. Ужгород, факультет біологічний, спеціальність «Біологія», кваліфікація біолог, викладач біології та хімії. У 2013 році закінчила інститут післядипломної освіти та до університетської підготовки ДВНЗ Ужгородський національний університет, спеціаліст з обліку і аудиту. Спеціаліст. Викладач  дисциплін «Охорона праці», «Охорона праці у галузі».

     
Pohorilyak Elena  

Погоріляк Олена Олександрівна

У 2010 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет міжнародних відносин, спеціальність «Міжнародні відносини», кваліфікація політолог-міжнародник, перекладач. Спеціаліст другої категорії, магістр.
Викладач предметів «Людина і світ», «Географія».

     
nofoto  

Бабич Олеся Степанівна

У 2008 році закінчила Ужгородський навчальний центр Київського національного торговельно-економічного університету м. Ужгород, спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність», кваліфікація спеціаліст з товарознавства та комерційної діяльності, товарознавця. У 2012 році закінчила Київський університет туризму, економіки і права м. Київ, факультет туризму, спеціальність «Туризмознавець», кваліфікація спеціаліст з туризму. Спеціаліст. Майстер виробничого навчання.

     
Nightingale Andrei  

Соловей Андрій Іванович

У 2011 році закінчив Ужгородський національний університет, факультет географічний, відділення «Туризм», спеціальність «Туризм», кваліфікація магістр з туризму, менеджер туристичної сфери. Спеціаліст-магістр. Майстер виробничого навчання.