Установчі документи

Положення про УТЕК КНТЕУ

Ліцензії та додатки

Сертифікати про акредитацію 

Положення про організацію навчального процесу

Положення про педагогічну раду

Положення про відділення

Положення про циклову комісію

Положення про методичну раду

Звіт про результати атестації пед. працівників

Правила прийому на навчання до УТЕК КНТЕУ на 2015 р.

Студентська рада Ужгородського торговельно-екномічного коледжу
Київського національного торговельно-економічного університету

Матерiали засідань педагогічної ради УТЕК КНТЕУ за 2014/2015 н.р.

Матерiали засідань педагогічної ради УТЕК КНТЕУ за 2015/2016 н.р.

Штатний розпис

Колективний договір

Протокол затвердження договору

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення