Товарознавчо-комерційне відділення

Товарознавчо-комерційне відділення засновано в 1945 році, з початку відкриття навчального закладу (до 1991 року відділення називалося товарознавче).

 stryzhak

відувач відділення -
Стрижак Ганна Юріївна,
випускниця закладу, досвідчений
викладач товарознавчих дисциплін,
«спеціаліст вищої категорії»,
«викладач-методист»,
Відмінник освіти України,
педагогічний стаж – 45 років

На відділенні здійснюється підготовка спеціалістів за спеціальністю:

Галузь знань
Спеціальність
Спеціалізація  

0305 Економіка та підприємництво
5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність
Товарознавство в митній справі

З 2016 року
Галузь знань   07 Управління та адміністрування
Спеціальність     076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність            
Спеціалізація             Товарознавство в митній справі
Кваліфікація             молодший спеціаліст з товарознавства та комерційної діяльності  
Термін навчання      

2 р. 10 міс. на основі базової загальної середньої освіти (денна форма навчання)
2 р. 5 міс. на основі повної повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)
1 р. 10 міс. (за скороченим терміном навчання) на основі здобутого ОКР (кваліфікований робітник, заочна форма навчання)

Товарознавець - комерсант – центральна фігура торговельного бізнесу, універсальний спеціаліст торговельної справи.
Випускник коледжу товарознавчо-комерційного відділення може працювати:
- комерційним директором;
- завідувачем магазину;
- завідувачем складу;
- комірником;
- менеджером відділу;
- товарознавцем;
- менеджером з реклами;
- митним брокером;
- митним декларантом;
- маркетологом, сворити власний бізнес.
Організація навчального процесу:
Підготовку товарознавців-комерсантів здійснюють висококваліфіковані викладачі – справжні майстри своєї справи, які дають глибокі теоретичні знання та якісну практичну підготовку студентам. Ними   створено комплекси методичного забезпечення дисциплін у відповідності до сучасних вимог.
Завідувач відділення разом із головою циклової комісії товарознавчо– комерційних дисциплін (голова комісії Кучер М. Б.),   прикладають багато зусиль для організації роботи відділення, спрямовуючи роботу на постійне удосконалення навчально-виховного процесу, методики викладання дисциплін,впровадження новітніх технологій навчання.
У теперішній час із 15 членів циклової комісії товарознавчо-комерційних дисциплін - 11 викладачів та майстрів виробничого навчання ,які викладають дисципліни циклу професійної та практичної підготовки на відділенні – колишні випускники закладу: Данко Г.М. ( заступник директора з виробничого навчання), Стрижак Г.Ю., Кучер М.Б., Партика Т.В., Дворовчик І.В., Кичера С.М., Чума Г.О., Касарда Л.Ш., Долинай Т.М., Пересоляк А.Ю., Дьолог М.В. (всі мають вищу спеціальну освіту).
Багато зусиль викладачі прикладають для покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів. Кабінети оснащені сучасними плазмовими телевізорами, мультимедійними комплексами, ноутбуками. Все це дає змогу проводити заняття на високому навчально-методичному рівні.
Доброю традицією у коледжі стало проведення тематичних вечорів-конкурсів «Ми - товарознавці - комерсанти» (які часто проводяться між командами студентів коледжу та студентами Мукачівського фінансово–кооперативного коледжу) та предметних тижнів. Заходи, які проводяться при проведенні вечорів-конкурсів та предметних тижнів, спрямовані на поглиблення професійної підготовки та естетичного виховання студентів.
Практичне навчання студентів здійснюється на сучасних роздрібних торговельних підприємствах – супермаркети «Дастор», «Епіцентр» м. Ужгород та митних декларантських конторах.
Велика кількість випускників відділення працює в державних установах на керівних посадах , директорами   торговельних   підприємств , викладачами та майстрами виробничого навчання в системі вищої та професійної освіти України, завідувачами магазинів, відділами, складами, товарознавцями, митними декларантами, відкрили свій власний бізнес, обираються депутатами обласної та міських рад, серед них:

Чубірко Володимир Володимирович працював головою Закарпатської ОДА
Качур Іван Іванович працював заступником голови Закарпатської ОДА  
Семаль Віталій Юрійович працював заступником Ужгородського міського голови    
Товтин Володимир Юрійович працював заступником начальника управління в справах захисту прав споживачів області
Шляхта Олена Михайлівна є головою правління акціонерного товариства «Торговий дім Україна»

     

       Інформацію підготувала
завідувач товарознавчо-комерційного відділення
Г.Ю.Стрижак