Готельно-ресторанна справа

Тестові завдання з “Організації і технології обслуговування в готелях” (викладач Пинзеник Л.М.)
Тестові завдання з дисципліни “Естетичне оформлення в готелях” (викладач Пинзеник Л.М.)
Методичні рекомендації до СРС “Професійний етикет” (викладач Канчі В.М.)
Тести “Професійний етикет” (викладач Канчі В.М.)
Основи туристичної діяльності (викладач Канчі В.М.)
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи менеджменту” (викладач Медяник А.М.)
Тематика реферативних повідомлень з дисципліни “Будівлі та обладнання готелів” (викладач Медяник А.М.)
Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Організація і технологія обслуговування в готелях” (викладачі Медяник А.М., Пинзеник Л.М.)
Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Організація і технологія обслуговування в ЗРГ” (викладач Медяник А.М.)
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни “Будівлі та обладнання готелів” (викладач Медяник А.М.)
Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Стандартизація в готелях” (викладач Федорова О.І.)
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни “Охорона праці у галузі” (викладач Денчиля-Сакаль Г.М.)
Тестові завдання з дисципліни “Англійська мова як друга іноземна” (викладач Горват Т.О.)
Навчальні матеріали з дисципліни “Німецька мова (за проф.спрямуванням)” (викладач Митро М.В.)
Збірник діалогів, тем, тестових завдань для підготовки до державного іспиту з німецької мови (за проф.спрямуванням)
Завдання для самостійної роботи студента з дисципліни “Німецька мова як друга іноземна”
Завдання для самостійної роботи студента з дисципліни “Англійська мова (за проф.спрямуванням)” (викладачі Яковець Н.М., Горват Т.О.)
Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни “Трудове право” (викладач Телеп В.С.)