Циклова комісія природничо-математичних дисциплін

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін – це досвідчений  колектив педагогів,  які здійснюють якісну підготовку здобувачів освіти з циклу природничо-математичних і комп’ютерних дисциплін, фізичного виховання та Захисту України, що закладає фундамент не тільки для засвоєння дисциплін професійної і практичної підготовки, але й формує  науковий світогляд cтуденів, їх всебічний розвиток, широку освіченість, конкурентоспроможність майбутніх фахівців на ринку праці за сучасних умов.

 У складі комісії працюють 15 викладачів, серед яких:

10 спеціалістів вищої категорії, 4 з  яких  мають педагогічне звання «викладач-методист»;
3 – спеціалісти першої категорії;
2 – спеціалісти другої категорії.

  • реалізація компетентнісного, особистісно орієнтованого підходу в освітній діяльності з використанням інноваційних технологій для забезпечення формування ключових базових та професійних  компетентностей здобувачів освіти; 
  • надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти, розвиток їх індивідуальних пізнавальних здібностей та нахилів; формування позитивної мотивації до навчання;
  • забезпечення практичного спрямування вивчення предметів та дисциплін, орієнтованих на активну співпрацю, творчу діяльність;
  • підвищення  професійного рівня та цифрової компетентності викладачів;    
  • реалізація принципів національно-патріотичного виховання, здоров’язбережувальних компетенцій здобувачів освіти, формування європейських цінностей.

Голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін, викладач хімічних дисциплін

Більше інформації

Завідувач відділення харчових технологій, викладач математики

Більше інформації

Викладач комп’ютерних дисциплін

Більше інформації

Викладач фізики і астрономії

Більше інформації

Викладач фізики і астрономії

Більше інформації

Викладач комп’ютерних дисциплін

Більше інформації

Завідувачка відділення підприємництва та торгівлі, викладач біології і екології

Більше інформації

Керівник фізичного виховання, викладач фізичної культури

Більше інформації

Викладач предмету “Захист України”

Більше інформації

Викладач біології і екології, безпеки життєдіяльності і основ охорони праці

Більше інформації

Викладач фізики і астрономії

Більше інформації

Викладач фізичного виховання, предмету «Захист України»

Більше інформації

Методист коледжу, викладач математики

Більше інформації

Викладач фізичного виховання

Більше інформації

Викладач хімії та екології

Більше інформації

З метою підвищення пізнавального інтересу, мотивації здобувачів освіти до знань з природничо-математичних наук, забезпечення високого рівня виховання студентів, формування їх національної та загальнолюдської культури викладачами комісії проводяться цікаві та змістовні заходи, науково-дослідницька діяльність, предметні тижні, що поєднують різноманітні форми роботи: круглі столи, науково-практичні конференції, зустрічі, турніри, тренінги, майстер-класи, конкурси, дебати, олімпіади, подорожі, навчально-пізнавальні екскурсії тощо.

Серед призерів олімпіади – студенти ВСП «УТЕФК ДТЕУ»: Анастасія ШИПОВИЧ, І ХТ «Б» курс; Ірина КОЛАЧОВА, ІІ ГРС.

Нагороди та перемоги  студентів коледжу під час проведення  спортивних змагань, турнірів, естафет, Універсіад – результат наполегливої праці та ентузіазму викладачів фізичного виховання.