Анкетування

Анкета для батьків здобувачів освіти

Анкета для роботодавців, керівників баз практики та інших зацікавлених осіб щодо реалізації освітньо-професійних програм

Анкета «Якість освітньо-професійної програми підготовки фахового молодшого бакалавра

Анкета випускника