Про психолога

Практичний психолог Відокремленого структурного підрозділу  «Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж» Державного торговельно-економічного університету

Спеціаліст вищої категорії.

+38 0999631867

+38 0956155577

Е-mail: berdartamara@utek.uz.ua

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Біосугестивна терапія для корекції і лікування психосоматичних розладів
 • Робота з психологічною травмою, втратою, ПТСР – 50 год., 2018р.
 • Спілкування та психосоціальна допомога в кризовому стані – 13 год., 2022р.
 • Робота з військовими та їхніми сім’ями – 15 год., 2022р.
 • КПТ модель менеджменту суїцидальності – 12 год., 2022р.
 • КПТ модель консультування для ковпінгу з викликами війни – 32 год., 2022р.
 • Основи когнітивно поведінкової терапії – 24год., 2023р.
 • Психологія ефективного спілкування – 15год., 2023р.
 • Терапія, основана на взаємовідносинах довіри (TBRI) – 20год., 2023р.
 • Сенсорна інтеграція в роботі з дітьми з особливими потребами – 48год., 2024р.

забезпечує психологічний супровід усього освітнього процесу та реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти і всіх працівників коледжу з аспекту збереження психічного здоров’я.

Мета діяльності – психологічне забезпечення освітнього процесу, розвиток і формування зрілої професійно-орієнтованої, конкурентноспроможної особистості здобувача освіти за умови збереження психологічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу засобами практичної психології та ментальної гігієни.

Завдання:

 • підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу, гуманізація стосунків у  колективах працівників та здобувачів освіти, допомога у пошуку шляхів розв’язання психологічних проблем;
 • участь у забезпеченні адаптивного і комфортного освітнього простору для здобувачів освіти, здійснення психолого-педагогічної підтримки становлення і розвитку особистості здобувача освіти у багатокультурному середовищі;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника освітнього процесу;
 • надання доступних і якісних послуг у сфері практичної психології, спрямованих на збереження і зміцнення психологічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • підвищення рівня самосвідомості здобувачів освіти, співробітників ВСП «УТЕФК» ДТЕУ, встановлення зв’язку із власним внутрішнім «Я» та один з одним;
 • впроваджувати ефективні соціально-педагогічні технології у подоланні та профілактики булінгу;
 • психологічна допомога здобувачам освіти та співробітникам навчального закладу в кризових та стресових ситуаціях, попередження процесів дезадаптації, в тому числі і девіантної поведінки серед осіб, що навчаються;
 • формування навичок психічної саморегуляції;
 • сприяння повноцінному особистісному розвиткові здобувачів освіти та створення належних психологічних умов для формування у них мотивації до навчання, самореалізації творчих здібностей, самовиховання і саморозвитку.