Про психолога

Бердар Тамара Іванівна

Практичний психолог

Ужгородського торговельно-економічногофахового коледжу ДТЕУ

Спеціаліст вищої категорії

+38 0999631867

psyutek@ukr.net

Психологічна служба УТЕФК ДТЕУ забезпечує психологічний супровід усього освітнього процесу та реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти і всіх працівників коледжу з аспекту збереження психічного здоров’я.

Мета діяльності – психологічне забезпечення освітнього процесу, розвиток і формування зрілої професійно-орієнтованої особистості здобувача освіти за умови збереження психологічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу засобами практичної психології та ментальної гігієни.

Завдання:

  • підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу, гуманізація стосунків у студентських і викладацьких колективах, допомога у пошуку шляхів розв’язання психологічних проблем;
  • участь у забезпеченні адаптивного і комфортного освітнього простору для студентської молоді, здійснення психолого-педагогічної підтримки становлення і розвитку особистості студента у багатокультурному середовищі;
  • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника освітнього процесу;
  • надання доступних і якісних послуг у сфері практичної психології, спрямованих на збереження і укріплення психологічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу;
  • підвищення рівня самосвідомості здобувачів освіти, отримувачів освітніх послуг, співробітників УТЕФК ДТЕУ, встановлення зв’язку із власним внутрішнім «Я» та один з одним;
  • впроваджувати ефективні соціально-педагогічні технології у подоланні та профілактики булінгу;
  • психологічна допомога студентам та співробітникам навчального закладу в кризових та стресових ситуаціях, попередження процесів дезадаптації, в тому числі і девіантної поведінки серед осіб, що навчаються;
  • формування навичок психічної саморегуляції;
  • сприяння повноцінному особистісному розвиткові студентів та створення належних психологічних умов для формування у них мотивації до навчання, самореалізації творчих здібностей, самовиховання і саморозвитку.