Циклова комісія товарознавчо-комерційних дисциплін

Циклова комісія товарознавчо-комерційних дисциплін об’єднує 10 педагогічних працівників з них: 6 – «спеціалісти вищої категорії», 4 – мають педагогічне звання «викладач-методист», 2 – «спеціаліст І категорії», 2 – «спеціалісти». Два викладачі нагороджені Знаком «Відмінник освіти України».

Викладачі циклової комісії працюють над:

  • вивченням і впровадженням інноваційних технологій в навчально-виховний процес, орієнтований на розвиток студента;
  •   вдосконаленням методичної майстерності, підвищенням професіоналізму при проведенні різних типів занять та виховних заходів;
  •  створенням інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін.

В цикловій комісії працюють кабінети:
–         № 18 – кабінет товарознавства непродовольчих товарів;
–         № 37 – кабінет товарознавства продовольчих товарів;
–         № 11 – кабінет комерційних дисциплін;
–         № 5 – кабінет обладнання підприємств торгівлі.

Традиційно, щорічно проводяться тижні фахових дисциплін, які допомагають виявити творчі здібності студентів, формувати їх науковий світогляд, розширювати та поглиблювати здобуті знання, закріпити та вдосконалити вміння та навички. В процесі їх проведення на студентів чекають цікаві заходи: предметні олімпіади, конференції, екскурсії, конкурси, зустрічі з керівниками торговельних підприємств, структурних підрозділів – колишніми студентами-випускниками навчального закладу, тематичні вечори.

З метою надання допомоги студентам у самостійному вивченні питань з фахових дисциплін, досвідченими викладачами написані навчальні посібники, навчально-методичні розробки, складені опорні конспекти, розроблені методичні вказівки до самостійної роботи та лекційний і тестовий матеріали на електронних носіях.

Із студентами працюють кваліфіковані викладачі:

Кучер Марія Богданівна – викладач

Очолює циклову комісію з 2007 року комерційних дисциплін «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист». Випускниця навчального закладу,  в 1980 р. закінчила – Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами». Педагогічний стаж – 41 років.

Стрижак Ганна Юріївна – викладач товарознавчих дисциплін, «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист», Відмінник освіти України. Випускниця навчального закладу, в 1974 році закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами». Педагогічний стаж становить 49 років.

Данко Ганна Миколаївна – викладач товарознавчих дисциплін, «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист», Відмінник освіти України. Випускниця навчального закладу, в 1983 році закінчила Ужгородський державний університет. Педагогічний стаж становить 39 років.

Партика Тамара Володимирівна – викладач комерційних дисциплін, «спеціаліст вищої категорії». Випускниця навчального закладу, в 1988 році закінчила Ужгородський державний університет. Педагогічний стаж становить 25 роки.

Кічера Світлана Михайлівна – викладач товарознавчих дисциплін, «спеціаліст першої категорії».     Випускниця навчального закладу, в 2000 році закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю «Товарознавство і торгівля продовольчими товарами». Педагогічний стаж становить 19 років.

Дворовчик Інга Вікторівна – викладач товарознавчих дисциплін, «спеціаліст І категорії». Випускниця навчального закладу. Закінчила Львівську комерційну академію в 2000 році за спеціальністю «Товарознавство і торгівля непродовольчими товарами». Педагогічний стаж становить 19 років.

Долинай Тетяна Михайлівна – майстер виробничого навчання. Випускниця навчального закладу, в 2007 році закінчила Ужгородський навчальний центр Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність». Педагогічний стаж – 8 років.

Штефаняк Марина Михайлівна – майстер виробничого навчання. Випускниця навчального закладу, в 2005 році закінчила Ужгородський навчальний центр Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».  Педагогічний стаж – 1 рік.

Тимофеєва Наталія Петрівна – «спеціаліст вищої категорії», “викладач-методист” в 2003 році закінчила Ужгородський навчальний центр Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Викладач дисциплін «Менеджмент», «Основи підприємницької діяльності», «Основи та правові засади митної справи». Педагогічний стаж – 16 років.

Дьолог Мар’яна Василівна – «спеціаліст І категорії». Випускниця навчального закладу, в 2015 р. році закінчилаУжгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність». Викладає дисципліни «Обладнання підприємств торгівлі», «Інформаційні технології в комерційній діяльності». Педагогічний стаж – 12 років.