Циклова комісія товарознавчо-комерційних дисциплін

Основна мета діяльності циклової комісії товарознавства та комерційної діяльності — підготовка конкурентноспроможних фахівців, які здатні вирішувати практичні завдання, пов’язані з підприємництвом, торгівлею та логістичною діяльністю в умовах непередбачуваних змін.

Циклова комісія товарознавчо-комерційних дисциплін об’єднує 12 педагогічних працівників з них: 1 – кандидат технічних наук, 8 – «спеціалісти вищої категорії», 3 – мають педагогічне звання «викладач-методист», 2 – «спеціалісти ІІ категорії», 3 – «спеціалісти». Один викладач нагороджений Знаком «Відмінник освіти України».

 • вивченням і впровадженням інноваційних технологій в навчально-виховний процес, орієнтований на розвиток здобувачів освіти;
 • вдосконаленням методичної майстерності, підвищенням професіоналізму при проведенні різних типів занять та виховних заходів;
 • створенням інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін.

З метою надання допомоги здобувачам освіти у самостійному вивченні питань з фахових дисциплін, досвідченими викладачами написані навчальні посібники, навчально-методичні розробки, складені опорні конспекти, розроблені методичні вказівки до самостійної роботи та лекційний і тестовий матеріали на електронних носіях.

 • Поглиблення теоретичних основ навчання, які б забезпечували єдність навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти, активізацію їх пізнавальної діяльності.
 • Розвиток у здобувачів освіти експериментальних вмінь і дослідницько-творчих здібностей, схильності до креативного мислення.
 • Вдосконалення науково-методичного рівня викладання дисциплін, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду.
 • Підготовка здобувачів освіти до свідомої участі в суспільному житті.
 • Теоретичні основи товарознавства;
 • Товарознавство. Харчові продукти;
 • Товарознавство. Непродовольчі товари;
 • Організація та технологія торговельних процесів;
 • Основи маркетингу;
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності;
 • Інформаційні системи і технології в професійній діяльності;
 • Основи підприємництва;
 • Логістика;
 • Комерційна та біржова діяльність;
 • Екологія та безпечність товарів;
 • Обладнання підприємств торгівлі;
 • Основи менеджменту;
 • Правові засади захисту прав споживачів;
 • Охорона праці в галузі та цивільний захист;

Голова циклової комісії товарознавчо-комерційних дисциплін, викладач комерційно-правових дисциплін: «Основи митної справи», «Нормативно-правове регулювання митної справи», «Інформаційні системи і технології в митній справі», «Правові засади захисту прав споживачів»

Більше інформації

Е-mail: katerinakuzma@utek.uz.ua

Викладач дисциплін: «Товарознавство продовольчих товарів», «Експертиза якості та безпеки товарів»

Більше інформації

Е-mail: dankoanna@utek.uz.ua

Викладач товарознавчих дисциплін: «Товарознавство. Харчові продукти», «Товарознавство продовольчих товарів»

Більше інформації

Е-mail: kicerasvitlana@utek.uz.ua

Викладач товарознавчо-комерційних дисциплін

Більше інформації

Е-mail: anjachuma@utek.uz.ua

Викладач товарознавчо-комерційних дисциплін,
за сумісництвом

Більше інформації

Е-mail: pavlishlarisa@utek.uz.ua

Викладач дисциплін «Комерційна діяльність», «Основи менеджменту», «Обладнання підприємств торгівлі»

Більше інформації

Е-mail: kucermaria@utek.uz.ua

Викладач товарознавчих дисциплін: «Теоретичних основ товарознавства», «Товарознавства. Непродовольчі товари»

Більше інформації

Е-mail: dvorovcikinga@utek.uz.ua

Викладач товарознавчих дисциплін: «Товарознавство. Харчові продукти», «Товарна номенклатура ЗЕД»

Більше інформації

Е-mail: marianadolog@utek.uz.ua

Викладач дисциплін «Основи маркетингу», «Підприємницька та біржова діяльність», «Комерційна діяльність», «Біржова діяльність»

Більше інформації

Е-mail: tamarapartyka@utek.uz.ua

Викладач товарознавчо-комерційних дисциплін

Більше інформації

Е-mail: nataliiatymofeieva@utek.uz.ua

Викладач технологічних дисциплін

Більше інформації

Е-mail: tanjadolinay@utek.uz.ua

Викладач дисциплін «Логістика», «Підприємницька та біржова діяльність»

Більше інформації

Е-mail: shtefanakmarina@utek.uz.ua