Академічна мобільність

Академічна мобільність у фаховій передвищій освіті – це можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити дослідницьку (мистецьку, спортивну) діяльність в іншому закладі освіти на території України чи поза її межами (Закон “Про фахову передвищу освіту” від 06.06.2019 N 2745-VIII).

Право студентів на академічну мобільність регулюється Законом України «Про фахову передвищу освіту» , «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність», затвердженим постановою КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579, “Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ВСП “УТЕФК ДТЕУ”, від 31.08.2023 р. №108-О

Для реалізації права на академічну мобільність студент може обрати заклад освіти як в Україні, так і за кордоном.

 • навчання за програмами академічної мобільності на основі двосторонніх aбo багатосторонніх договорів між закладами освіти — партнерами щодо програм академічної мобільності (без отримання другого документа про фахову передвищу освіту);
 • мовне стажування ( удосконалення рівня практичного володіння іноземною мовою в певній професійній діяльності або галузі знань);
 • стажування;
 • проходження навчальної та/або виробничої практик.

Академічна мобільність може бути внутрішньою, коли студент тимчасово переходить на навчання, стажування або здійснення наукової роботи в інший український ЗО (наукову установу), та зовнішньою, коли обраний студентом університет чи наукова установа знаходяться за кордоном. Окрім цього, академічна мобільність може бути ступеневою, якщо студент навчається у іншому закладі освіти для того, щоб здобути освітній ступінь та диплом про фахову передвищу освіту, або кредитною, якщо в результаті навчання студент здобуває не освітній ступінь, а вивчає певні навчальні дисципліни (оцінені в кредитах ЄКТС) та/або здобуває компетентності чи інші результати (які не оцінюються в кредитах ЄКТС, але можуть бути визнані закладом освіти постійного місця навчання).

Студенти мають можливість взяти участь у великій кількості різноманітних програм академічної мобільності. Для пошуку відповідної програми можна скористатися сайтами посольств, стипендіальних фондів, служб академічних обмінів, освітніх організацій,  а  також обрати зі списку ЗО – партнерів коледжу, з якими укладені угоди (Партнери)

Відбір учасників програм академічної мобільності проводиться, як правило, за конкурсом з урахуванням результатів їх навчання чи професійної діяльності, наукових (творчих) здобутків, знання іноземної мови, додаткових вимог, передбачених договорами, угодами, контрактами, грантами, проектами тощо.

 • Право на академічну мобільність може бути реалізовано і за власною ініціативою здобувача освіти, підтриманою керівництвом Коледжу на основі індивідуального запрошення та інших механізмів.
 • участь у науковій роботі (наявність наукових публікацій, тези конференцій, наукові статті),
 • перемога в освітніх, наукових конкурсах та олімпіадах,
 • наявність рекомендаційних листів тощо.

Для участі у програмі академічної мобільності можуть бути потрібні заява на ім’я директора коледжу про участь в програмі академічної мобільності; копія запрошення та його переклад; договір про академічну мобільність між навчальним закладом та студентом; договір про навчання між коледжем, учасником програми та вищим навчальним закладом/науковою установою – партнером; індивідуальний навчальний план академічної мобільності, академічна довідка та ін. Перелік документів залежить від того, у якій саме програмі хоче взяти участь студент та вимог внутрішніх правових актів навчального закладу.

Академічна мобільність студентів не впливає на загальний термін навчання, тому студент може навчатися/стажуватися в іншому закладі освіти як в Україні, так і закордоном під час навчального року або під час канікул. Для цього йому встановлюється індивідуальний графік навчання, який дозволяє не відвідувати аудиторні заняття у своєму закладі освіти та виконувати навчальний план дистанційно. Якщо дисципліни у навчальних планах обох ЗВО збігаються, то вони можуть бути взаємозараховані.

 •  Ділова зустріч між керівниками ВСП «Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ» Сергієм Волощуком і ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ» Олегом Олійником та адміністраціями коледжів з метою обговорення програм національної академічної мобільності та підписання угоди про співпрацю.
 • Підписаний МЕМОРАНДУМ про розширення співпраці з Академією професійної освіти «Меркур» в Словацькій Республіці. Директор коледжу Сергій ВОЛОЩУК та директор Академії Ян БРЕЦКО обговорили перспективи подальшої співпраці, можливості реалізації академічної мобільності для учасників освітнього процесу, взаємні візити, мовне стажування, практичну підготовку, участь у семінарах, конференціях та інших проєктах.
 • Проведена Всеукраїнська  студентська науково-практична конференція «Природничо-математичні та комп’ютерні науки: інновації, роль у розв’язанні глобальних викликів людству»
 • Звіт за реалізованим мікропроєктом в рамках IV Зимової школи підвищення кваліфікації «Освітянин для майбутнього покоління» (А.Домище, сертифікат №1999)
 • SLOVAKIA TREND EXPORT – IMPORT для студентів ОПП «Товарознавство і логістична діяльність», «Товарознавство в митній справі»
 • Авторські курси підвищення кваліфікації «Технології ефективного педагогічного спілкування, психодіагностики і надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри філософії і економіки освіти ПАНО ім. М. В. Остроградського Стрельнікова Віктора Юрійовича.
 • Міжнародне стажування викладачів готельно-туристичних та технологічних дисциплін у Словацькій республіці на базі Гранд готелю «Бахледка».
 • Реалізовано проєкт внутрішньої академічної мобільності із залученням ЗО ОПП «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм» ( Наказ  46-У від 14.05.2024р.