Освітні програми 2021р.


– “Бухгалтерський облік” за спеціальністю “Облік і оподаткування” 
– “Фінанси і кредит” за спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування” 
– “Товарознавство в митній справі” за спеціальністю “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 
– “Товарознавство і логістична діяльність” за спеціальністю “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 
– “Виробництво харчової продукції” за спеціальністю “Харчові технології” 
– “Готельне обслуговування” за спеціальністю “Готельно-ресторанна справа” 
– “Туристичне обслуговування” за спеціальністю “Туризм”