Відділення обліку та фінансів

Завідувачка відділення обліку і фінансів

Голубка Світлана Михайлівна, «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»

Життєве кредо

Сьогодні ми краще, аніж учора!

Професійне кредо

Щоб бути гарним викладачем, потрібно любити те,що викладаєш

Відділення обліку і фінансів готує фахових молодших бакалаврів у галузі знань 07 Управління та адміністрування за такими спеціальностями (освітньо-професійними програмами):

071 «Облік і оподаткування»
(ОПП «Облік і оподаткування»)

072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
(ОПП «Фінанси і кредит»)

На відділенні навчається 204 здобувачі освіти денної та заочної форм навчання.

Термін навчання здобувачів освіти:

– на основі базової середньої освіти 2 роки 10 місяців

– на основі повної загальної середньої освіти 1 рік 10 місяців

Викладання дисциплін фахового спрямування забезпечує циклова комісія фінансово-облікових дисциплін, яку очолює Смочко В. Ю., к. е. н., «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист».

До викладацької діяльності залучаються також науково-педагогічні працівники: Лалалкулич М.Ю.,  к. е. н., доцент, «спеціаліст вищої категорії», «викладач – методист»; Індус К.П.,  кандидат економічних наук, доцент, «спеціаліст вищої категорії», «викладач–методист»; Підлипна Р.П.,  к. е. н., доцент, «спеціаліст вищої категорії», «викладач–методист» та фахівці-практики: Івашкович М.З., головний бухгалтер ТОВ «Готель»Інтурист-Закарпаття»; Вельгош Х.П., співвласниця бухгалтерської компанії «Облік»; Гах Л.М., директор Департамнту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради; Федина С.Б., керівник регіонального відділення АТ «ОТП банк» в м. Ужгород; Матьовка В.Ю., начальник відділу податків та зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок у м.Ужгороді; Свида О.Ю., головний бухгалтер ТОВ «Дастор-Ужгород».

Практичні навички здобувачі освіти відділення обліку і фінансів закріплюють під час виконання курсових робіт, а також проходження навчальних та виробничих практик.

Налагоджена активна співпраця студентів та викладачів з такими установами і організаціями: ТОВ «Готель»Інтурист-Закарпаття»; ПП ГК «Дружба»; ТЦ «Дастор»; КУ «Закарпатський обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та централізованого оповіщення» Закарпатської обласної ради; АТ «ОТР Банк».

Науково-дослідна діяльність. Викладачі та студенти беруть активну участь у Всеукраїнських конкурсах; міжвузівських науково-практичних конференціях; засіданнях круглих столів; всеукраїнських турнірах.

Подорожі та екскурсії студентів відділення.

Словачинна; ТОВ «Ядзакі Україна»; Угорощина; Мальовниче Закарпття; АТ ОТР «Банк».

Після завершення навчання випускники можуть працевлаштуватись:

– Бухгалтери та касири-експерти

– Ассистент бухгалтера-експерта

– Бухгалтер

– Касир-експерт

– Інші технічні фахівці в галузі управління

– Ревізор

– Інспектор з інвентаризації

– Інспектор-ревізор

– Інспектор податкової служби

– Державний податковий інспектор

– Ревізор-інспектор податковий

Перелік посад не є вичерпним.

Випускники відділення мать можливість продовжувати навчання в Ужгородському торговельно економічному інституті ДТЕУ та інших вищих навчальних закладах для здобуття освітнього рівня «бакалавр» і «магістр».

Відділення обліку і фінансів пишається своїми випускниками

Юрій БАЛОГА – засновник та операційний директор UDC Consulting. Надання бухгалтерських, юридичних та фінансових послуг.

Автор проекту «Фінансова няня», ютуб та телеграм канали

Співзасновник групи компаній UDC.

Артур МІГАЛКО – співвласник компанії UDC Trading, яка займається  експортом  біопалива та агропродукції.

Засновник компанії ТОВ «Голден Гарден», яка займається вирощуванням фундуку.  

Віра БУРИЧКА (Ціздин)

Головний бухгалтер ТОВ «Крам».

Христина ВЕЛЬГОШ

Співвласниця бухгалтерської компанії «Облік».

Сніжана ПЕРЕБЗЯК

Головний бухгалтер ПП ГК «Дружба».