Відділення обліку та фінансів

Завідувачка відділення обліку та фінансів

Голубка Світлана Михайлівна, викладач вищої категорії.

 Життєве кредо

Сьогодні ми краще, аніж учора!

Професійне кредо

Щоб бути гарним викладачем, потрібно любити те, що викладаєш!

Відділення обліку та фінансів Відокремленого структурного підрозділу “Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ” готує фахових молодших бакалаврів у галузі знань 07 Управління та адміністрування за такими спеціальностями (освітньо-професійними програмами): 


 071 “Облік і оподаткування” (ОПП “Бухгалтерський облік”);


072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (ОПП “Фінанси і кредит”).

Термін навчання здобувачів освіти денної форми навчання 2 роки і 10 місяців на основі базової середньої освіти, та 1 рік і 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти.

Практичні навички здобувачі освіти відділення обліку та фінансів закріплюють під час виконання курсових робіт, а також проходження навчальних та виробничих практик.

Випускники відділення мають можливість продовжувати навчання в Ужгородському торговельно-економічному інституті ДТЕУ для зобуття освітнього рівня “бакалавр” і “магістр”.