Циклова комісія суспільних дисциплін

1. Забезпечення компетентнісного підходу до викладання суспільних дисциплін;

2. Створення оптимальних умов для широкого впровадження інтерактивних технологій в навчально-виховний процес коледжу та особистісний фаховий і навчальний простір викладачів і здобувачів освіти;

3. Активізація пізнавальної та науково-пошукової діяльності здобувачів освіти через впровадження інтерактивних технологій навчання, залучення до дослідницької роботи у рамках науково-практичних конференцій та семінарів;

4. Удосконалення професійної кваліфікації та самоосвіти членів циклової комісії;

5. Виховання в майбутніх фахівців особистих рис громадянина, патріота України та сприйняття ідей гуманізму й демократії, підготовка здобувачів освіти до свідомої активної участі в суспільному житті держави.

 «Розвиток національної свідомості та логічного мислення в процесі вивчення суспільних дисциплін». 

Голова циклової комісії суспільних дисциплін, викладач історії

Більше інформації

Директор ВСП «Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ», викладач історії

Більше інформації

Е-mail: direktor@utek.uz.ua

Викладач основ психології та етики бізнесу

Більше інформації

Е-mail: berdartamara@utek.uz.ua

Викладач культурології та зарубіжної літератури

Більше інформації

Е-mail: valyakonkus@utek.uz.ua

Викладач історії та основ філософських знань

Більше інформації

Е-mail: pavlykviktoriia@utek.uz.ua

Викладач правових дисциплін

Більше інформації

Е-mail: romansimeh@utek.uz.ua

Викладач географії

Більше інформації

Е-mail: zdendiakmykola@utek.uz.ua