Циклова комісія суспільних дисциплін

Циклова комісія суспільних дисциплін є колективом однодумців, які мають значний інтелектуальний потенціал, досвід викладання та високий рівень педагогічної майстерності. Дисципліни циклової комісії: «Історія України», «Всесвітня історія», «Соціологія», «Основи філософських знань», «Мистецтво», «Культурологія», «Географія», «Основи права», «Трудове право», «Фінансове право», «Соціологія», «Основи психології та етика й естетика», «Основи психології та етика бізнесу».

Основні завдання циклової комісії:

  • 1. Створення оптимальних умов для широкого впровадження інтерактивних технологій в навчально-виховний процес коледжу та особистісний фаховий і навчальний простір викладачів і студентів;
  • 2. Активізація пізнавальної та науково-пошукової діяльності студентів через впровадження інтерактивних технологій навчання;
  • 3. Сприяння збагаченню членів циклової комісії педагогічними знахідками щодо впровадження інтерактивних технологій навчання;
  • 4. Залучення студентів до дослідницької роботи у рамках науково-практичних конференцій та семінарів;
  • 5. Удосконалення професійної кваліфікації та самоосвіти членів циклової комісії.

Викладачі циклової комісії працюють над створенням інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін. В процесі роботи вдосконалюються методика проведення лекційних, семінарських та практичних занять, інтегрованих занять; організації гурткової роботи, самостійної та науково-дослідницької роботи студентів, консультативної роботи; застосовуються особистісно-орієнтований підхід в процесі викладання, інформаційні технології. Заходи, які проводить циклова комісія: викладачі проводять відкриті заняття і позаурочні заходи з використанням сучасних методик та засобів; викладачі і студенти беруть участь в заходах обласного рівня, науково-практичних конференціях з суспільних дисциплін. Робота циклової комісії спрямована на активізацію пізнавальної діяльності, розвиток творчих здібностей та критичного мислення студентів, формування національної свідомості, патріотизму, загальнолюдських та національних цінностей, виховання соціально-активної особистості. У цикловій комісії працюють кабінет суспільних дисциплін та кабінет правознавчих дисциплін.

Із студентами працюють висококваліфіковані викладачі:

Фречка Оксана Василівна

голова циклової комісії суспільних дисциплін, викладач історії, спеціаліст другої категорії. У 2010 році закінчила історичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет», магістр історії, в 2013 р. – факультет післядипломної освіти за спеціальністю «Правознавство». Педагогічний стаж – 9 років. Викладач дисциплін «Історія України», «Всесвітня історія»

Волощук Сергій Михайлович

директор УТЕК КНТЕУ, кандидат історичних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1992 році закінчив УжДУ за спеціальністю «Історія України». Уклав матеріали у друкованому та електронному варіантах: лекційний курс «Історія туризму»; методичні рекомендації до самостійної роботи студентів денного та заочного відділень по вивченню дисципліни «Історія туризму»; збірник тестових завдань з «Історії туризму» для студентів усіх форм навчання; навчальний посібник «Історія України»; збірник тестових завдань з «Історії України». Педагогічний стаж – 27 р. Викладач дисциплін «Історія України», «Історія туризму»

Бердар Тамара Іванівна

психолог, викладач першої категорії. Закінчила Івано-Франківський університет ім. В.Стефаника у 2007 р. за спеціальністю «Психологія», факультет післядипломної освіти ДВНЗ УжНУ за спеціальністю «Правознавство» у 2015 р. Викладач дисциплін «Основи психології та етика  й естетика»,  «Основи психології та етика бізнесу». Педагогічний стаж – 27 р.

Конкус Валентина Миколаївна

спеціаліст вищої категорії. У 1989р. закінчила УжДУ за спеціальністю «Російська мова та література». Викладач дисциплін «Мистецтво» та «Культурологія». Педагогічний стаж  – 27 р.

Павлик Вікторія Зіновіївна

викладачка вищої категорії. У 1999 р. закінчила історичний факультет УжДУ. В 2010 р. отримала диплом з спеціальності “Правознавство” факультету післядипломної освіти УжНУ. В 2020 році закінчила аспірантуру УжНУ з спеціальності “Історія та археологія”.
Викладає дисципліни «Всесвітня історія», «Основи філософських знань».
Педагогічний стаж – 22 роки.

Нагалка Наталія Ярославівна

викладач географії, спеціаліст. У 2019  р. закінчила географічний факультет ДВНЗ Ужгородський національний університет. Викладач предмету «Географія». Педагогічний стаж – 1 р.

Сімех Роман Васильович

спеціаліст вищої категорії. У 1997 році закінчив УжНУ за спеціальністю «Правознавство». Викладач дисциплін «Основи права», «Трудове право», «Фінансове право», «Соціологія».  Педагогічний стаж – 21 р.