Про бібліотеку

Бібліотека ВСП «Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ» – структурний підрозділ профільного навчального закладу, що здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення процесів навчання і виховання.

Своє існування бібліотека розпочала у 1946-му році.

За період з 1946-го по 1951-ий роки бібліотечний фонд нараховував 1955 книг, про що зроблені записи у першій інвентарній книзі.

Працівники бібліотеки:

       Завідувач бібліотекою – Дичко Катерина Василівна, бібліотекар Iкатегорії, стаж роботи – 46 років;

       Ненько Катерина Емерихівна – бібліотекар II-ої категорії, стаж роботи – 29 років;

       Дьолог Маріанна Василівна – бібліотекар II-ої категорії, стаж роботи – 17 років;

Основоположні документи функціонування бібліотеки:

Положення про спеціальну навчально-педагогічну бібліотеку

Правила користування бібліотечними фондами