Відділення підприємництва та торгівлі

 Завідувачка відділення підприємництва та торгівлі

ДЕНЧИЛЯ-САКАЛЬ Ганна Михайлівна,

кандидат біологічних наук, викладач-методист,

спеціаліст вищої категорії

Життєве кредо:

«Бути людиною у всьому і завжди»

 Професійне кредо:

«Робити свою справу результативно, професійно»

Відділення підприємництва та торгівлі Відокремленого структурного підрозділу «Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ» готує фахових молодших бакалаврів у галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю / освітньо-професійними програмами:

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

  • освітньо-професійна програма «Товарознавство в митній справі»;
  • освітньо-професійна програма «Товарознавство і логістична діяльність»;
  • освітньо-професійна програма «Підприємництво та торгівля».

Термін навчання здобувачів освіти денної форми навчання 2 роки і 10 місяців на основі базової середньої освіти, та 1 рік і 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти.

Після закінчення ВСП «УТЕФК ДТЕУ» за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» випускники мають можливість продовжити навчання за обраною спеціальністю у Державному торговельно-економічному університеті, Ужгородському торговельно-економічному інституті ДТЕУ та інших закладах вищої освіти.