Освітні програми 2023р.

ОПП “Бухгалтерський облік” за спеціальністю “Облік і оподаткування”

Каталог вибіркових дисциплін

ОПП “Фінанси і кредит” за спеціальністю “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” 

Каталог вибіркових дисциплін

ОПП “Підприємництво та торгівля” за спеціальністю “Підприємництво та торгівля” 

Каталог вибіркових дисциплін

ОПП “Товарознавство і логістична діяльність” за спеціальністю “Підприємництво та торгівля” 

Каталог вибіркових дисциплін

ОПП “Виробництво харчової продукції” за спеціальністю “Харчові технології” 

Каталог вибіркових дисциплін

ОПП “Готельно-ресторанна справа” за спеціальністю “Готельно-ресторанна справа” 

Каталог вибіркових дисциплін:

ОПП “Туризм” за спеціальністю “Туризм і  рекреація”

Каталог вибіркових дисциплін

Освітня програма профільної середньої освіти підготовки фахового молодшого бакалавра на основі БЗСО

Проєкти освітньо-професійних програм 2024 року:
проєкт ОПП “Товарознавство і логістична діяльність” за спеціальністю “Підприємництво та торгівля”
проєкт ОПП “Підприємництво та торгівля” за спеціальністю “Підприємництво та торгівля”
проєкт ОПП “Технологія та організація ресторанного бізнесу” за спеціальністю “Харчові технології”