Акредитація ОПП ТЛД

Освітні програми “Товарознавство і логістична діяльність”:

2022
2023 
2024