Циклова комісія європейських мов

Мова – це великий дар

природи, розвинутий і

вдосконалений за

тисячоліття з того

часу, як людина стала

людиною.

Циклова комісія європейських мов є однією з наймолодших циклових комісій УТЕК КНТЕУ. У всі часи люди розуміли велике значення іноземних мов в житті освіченої людини. З початком нового тисячоліття ЮНЕСКО проголосила XXI століття – століттям поліглотів. На весь світ пролунав девіз – “Вивчаємо мови протягом всього життя”.


Циклова комісія забезпечує викладання таких мов:

– українська мова ;                                                           – українська література;                                                        

– зарубіжна література;                                                – українська мова( за профспрямуванням);

– англійська мова;                                                          – німецька мова;

– англійська мова (за фаховим спрямуванням);         – німецька мова (за фаховим спрямуванням);

– друга іноземна мова (німецька,англійська) за фаховим спрямуванням;

 словацька мова.

Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює

через виконання таких завдань:

  • ✓ проведення методичної роботи кожним викладачем – членом комісії;
  • ✓ підвищення кваліфікаційного рівня викладачів; вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду;
  • ✓ удосконалення навчально-матеріальної бази та розробка методичних рекомендацій із використанням освітніх інновацій у навчально-виховному процесі;
  • ✓ розвиток творчих здібностей здобувачів вищої освіти через впровадження освітніх інновацій.
  • ✓ підвищення ефективності та якості занять як основної форми організації навчально-виховного процесу через використання інтерактивних та інноваційних методів навчання.
  • ✓ формування фахової компетентності студентів на заняттях мови та літератури.

Важливість цих завдань усвідомлюють викладачі циклової комісії європейських мов, до складу якої входять 12 фахівців, об’єднаних спільною метою:

створити комфортне лінгвістичне освітнє середовище,

що дозволить студентам сформувати необхідні компетентності,

в першу чергу, професійні і комунікативні.

Барзул Ярослава Василівна

голова циклової комісії, викладач української

мови та літератури

Педагогічне кредо:
” Учитель — це людина, котра вирощує дві думки там, де раніше зростала одна”

Е. Хоббарт

Освіта вища:              УжНУ, 1997 р.

Спеціальність             викладач української мови та літератури, філолог,

Педагогічний стаж :    24 роки

Категорія:    спеціаліст вищої категорії, “вчитель-методист”

Проблемне питання:   Формування комунікативної компетентності студентів у  процесі вивчення української мови                                          

  Раті Оксана Леонідівна

викладач німецької мови.

Педагогічне кредо:

“Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні й майстерному застосуванні в житті всього того, що знаєш.”

Фрідріх  Дістерверг

Освіта вища:               УжДУ, 1991 рік

Спеціальність філолог,викладач німецької мови  та літератури

Педагогічний стаж :    24 роки

Категорія:                  спеціаліст вищої категорії

Проблемне питання: формування іншомовної професійно-спрямованої компетенції з активізацією науково -пошукової діяльності студентів

Яковець Ніна Миронівна

викладач англійської мови

Педагогічне кредо:

“Прокладай шлях до розуму людини через її серце”

Ф. Честерфілд

Освіта вища:           УжДУ,  2000 р.

Спеціальність:             філолог, викладач англійської  мови та літератури

Педагогічний стаж:   17 років

Категорія:           спеціаліст вищої категорії

Проблемне питання:    формування навичок іншомовної професійно-комунікативної компетенції через використання інтерактивних  методів навчання             

Ремета Вікторія Іванівна

викладач англійської мови

Освіта вища:              УжНУ, 2009 р.

Спеціальність:           філолог, викладач англійської мови та світової літератури

Педагогічний стаж:      8 років

Категорія:         спеціаліст першої категорії

Проблемне питання:   організація та застосування навчальної та науково- пошукової роботи студентів при вивченні іноземної мови   шляхом використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій

                             

                               

Горват Тетяна  Олександрівна

викладач англійської мови

Педагогічне кредо:

“Навчання без міркування – даремне, міркування без навчання – небезпечне”

Конфуцій

Освіта вища:             Київський державний університе імені Т.Г. Шевченка, 1990 р.

Спеціальність:           філолог,викладач англійської та німецької мов

Педагогічний стаж:     28 років

Категорія:     спеціаліст вищої категорії

Проблемне питання:   удосконалення змісту, форм і методів навчання   для формування іншомовної професійної  компетенції студентів на заняттях    англійської мови

                                                                 

                                 

Сливканич Леся Іванівна

викладач української мови та літератури

Педагогічне кредо: “Єдиний спосіб зробити щось дуже добре — любити те, що ти робиш”

Стів Джобс

Освіта вища:               УжНУ, 1994 р.

Спеціальність:      викладач української мови та  літератури, філолог

Педагогічний стаж:    16 років

Категорія:        спеціаліст вищої категорії

Проблемне питання:  формування навичок іншомовно професійно-комунікативно компетенції  через використанн інтерактивних  методів навчання.

Павлюк Іванна Іванівна

викладач англійської мови

Освіта вища:      Кам”янець-Подільський державний педагогічний університет, 1999 рік

Спеціальність:      педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і літератур та англійська мова і література

Педагогічний стаж:    20 років

Категорія:       спеціаліст вищої категорії

Проблемне питання: використання інноваційних методі у формуванні іншомовної комунікативно компетенції у процесі активізації навчальної роботи студентів в умова реформування системи освіти.

Ерфанюк Олеся Ярославівна

викладач зарубіжної літератури

Педагогічне кредо: ”Допомогти дітям через книгу відкрити світ і світ в собі”

Освіта вища:                 УжДУ,  1994 р.

Спеціальність               філолог

Педагогічний стаж:       25 років

Категорія:       спеціаліст вищої категорії

Проблемне питання:    підвищення ефективності викладання шляхом широког використання сучасних інформаційних та особистісно- орієнтованих педагогічних технологій навчання

Митро Марина Василівна

викладач німецької мови

Педагогічне  кредо:

“Недостатньо тільки отримати знання; їх треба застосовувати. Недостатньо тільки бажати; треба  діяти”

Й. Гете

Освіта вища:             УжНУ, 2008 р.

Спеціальність:           філолог, викладач німецької мов та світової  літератури

Педагогічний стаж:    13 років

Категорія:      спеціаліст першої категорії

Проблемне питання:  формування фахової іншомовної лексичної компетенції з іноземної мови за професійним спрямуванням шляхом активізації навчальної роботи студентів

Поп Ірина Павлівна

викладач української мови

(за професійним спрямуванням)
Педагогічне  кредо:

“Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом”

Ліна  Костенко

Освіта вища:               УжНУ, 1998 р.

Спеціальність:        викладач української мови та літератури

Педагогічний стаж:      17 років

Категорія:               категорія “спеціаліст”

Проблемне питання:   виховання загальнолюдських моральних цінностей на уроках словесності

Сивоус Марія Дмитрівна

викладач української  мови та літератури

Педагогічне  кредо:

“Навчаючи — учись, навчаючи твори, у процесі творчості – навчай”

Освіта вища:             УжНУ, 1990 р.

Спеціальність:          викладач української мови та літератури, філолог

Педагогічний стаж:   17 років

Категорія:       спеціаліст першої категорії

Проблемне питання:  формування мовленнєво компетентності студентів на заняттях української мови за професійним спрямуванням: культура мовлення

Ігнатко Руслана Іванівна

викладач словацької мови

Педагогічне кредо:

“Ти живеш у своїх вчинках, а не в тілі. Ти — це твої дії, і немає іншого тебе”

Антуан де Сент-Екзюпері

Освіта вища:     УжНУ, 2010 р.

Спеціальність:  викладач словацької мови та літератури

Педагогічний стаж:  3 роки

Категорія:           спеціаліст

Працює над кандидатською дисертацією на тему «Сучасна словацька жіноча проза»

Наша робота:

      Сучасний світ дуже швидко оновлюється, освітній простір не має права відставати від вимог світової спільноти. Новітні технології навчання у поєднанні з традиціями класичної педагогіки є запорукою якісних знань студентів, тому що якою надсучасною не була б техніка, вона не здатна повністю замінити слово педагога.

     Рівень викладацької майстерності підтверджують перемоги студентів на обласних конкурсах. Методичний доробок викладачів комісії складається з різних видів і форм роботи: круглі столи, науково-теоретичні та науково-практичні конференції, олімпіади, вікторини та творчі проєкти. Вони сприяють підвищенню рівня професійної майстерності і викладачів, і студентів, соціалізації та пофесіоналізації майбутніх фахівців.