Циклова комісія фінансово-облікових дисциплін

Викладачі циклової комісії фінансово-облікових дисциплін працюють над різноплановими питаннями, спрямованими на поліпшення якості викладання на денній та заочній формах навчання, розробкою кращих методик викладання окремих дисциплін та проведення практичних занять, готують рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, створюють методичне забезпечення тем, що виносяться на самостійну роботу студентів. Головною метою роботи комісії є підвищення успішності студентів та поліпшення якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати питання господарювання в різних формах власності. 

Навчальна робота організовується з урахуванням сучасних інформаційних технологій навчання, цьому слугує добра комп’ютерна база фахових навчальних кабінетів.

В структурі комісії працюють 3 кабінети та 2 лабораторії:

  • №7 «Фінансових дисциплін та економічного аналізу»
  • №33 «Облікових дисциплін»
  • №39 лабораторія «Прикладних комп’ютерних технологій»
  • №41 лабораторія «Інформаційних систем та технологій»
  • №50 «Економіки та економічної теорії»

До складу циклової комісії входить 10 педагогічних працівників, з них: 8 – «спеціалісти вищої категорії», 3 з яких мають педагогічне звання «викладач-методист», 1 – «спеціаліст І категорії», 1 – «спеціаліст».

Смочко Валерія Юріївна

голова циклової комісії, кандидат економічних наук, «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист», закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка торгівлі». Викладає дисципліни «Фінанси», «Економічний аналіз», «Фінанси підприємства», «Статистика», «Економіка підприємств різних типів». Працює в коледжі з 1990 року.

Конкус Юрій Михайлович

«спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист», закінчив Ужгородський державний університет за спеціальністю «Історія» та Ужгородський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Облік і аудит». Викладає дисципліни «Політекономія», «Економічна теорія».  З 1996 року завідуючий відділення обліку та фінансів.

Лалакулич  Мар’яна Юріївна

 кандидат економічних наук, доцент, «спеціаліст вищої категорії», «викладач – методист», закінчила   Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю  «Облік і аудит». Викладач дисципліни «Облік і звітність у державних установах». Працює в коледжі з 1987 року.

Тимофеєва Наталія Петрівна 

 – викладач-сумісник, «спеціаліст вищої категорії», «викладач–методист», закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД» та Ужгородський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Облік і аудит». Викладає дисципліни «Облік і звітність», «Основи підприємницької діяльності»,  «Менеджмент», «Основи менеджменту», «Основи та правові засади митної справа». Працює в коледжі з 1994 року.

Рибакова Леся Петрівна

  – кандидат економічних наук, «спеціаліст вищої категорії», закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю  «Облік і аудит». Викладає дисципліни «Податкова система», «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках», «Основи аудиту», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Інформаційні системи і технології в обліку». Працювала у фіскальних органах міста Ужгород. Працює в коледжі з 2013 року.

Голубка Світлана Михайлівна 

 – «спеціаліст вищої категорії», закінчила Тернопільський національний університет за спеціальністю  «Облік і аудит». Викладає дисципліни «Контроль і ревізія», «Фінансовий облік», «Бухгалтерський облік», «Облік і аналіз зовнішньо – економічної діяльності», «Інформаційні системи і технології в обліку». Працює в коледжі з 2001 року.

Голанд Олена Йосипівна 

 – викладач-сумісник, «спеціаліст першої категорії», закінчила Ужгородський  навчальний центр  Київського національного  торговельно-економічного університету за спеціальністю  «Облік і аудит». Викладає дисципліни «Бухгалтерський облік», «Основи бухгалтерського обліку». Працює в коледжі з 1989 року.

Станчак Максим Петрович

«спеціаліст вищої категорії», закінчив Ужгородський державний університет за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», працював в обласному управлінні торгівлі на посаді начальника відділу. Викладає дисципліни «Гроші і кредит», «Економіка підприємств різних типів», «Ціноутворення», «Страхування в туризмі», «Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Страхові послуги». Працює в коледжі з 2000 року.

Слабак Тетяна Іванівна

– «спеціаліст вищої категорії», закінчила Ужгородський навчальний центр Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Фінанси».
Викладає дисципліни «Економіка торгівлі», «Інвестування», «Банківські операції», «Казначейська справа», «Бюджетна система», «Фінансова і банківська статистика»
Працює в коледжі з 2004 року.

Носа Степан Васильович

«спеціаліст», закінчив ДВНЗ «УжНУ» за спеціальністю «Фінанси і кредит».
Викладає дисципліну «Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах».
Працює в коледжі з 2013 року.