Облік і оподаткування

Тестові завдання до державного кваліфікаційного іспиту з дисципліни “Економічний аналіз” (Смочко В. Ю.)

Завдання для самостійної роботи для студентів з дисципліни “Статистика” (Смочко В. Ю.)

Тестові завдання для підсумкового контролю знань з дисципліни “Статистика” (Смочко В. Ю.)

Завдання для самостійної роботи студента з дисципліни Фінанси підприємства (Смочко В. Ю.)

Рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни Політична економія (викладач Конкус Ю.М.)

Опорні конспекти з дисципліни “Інформатика і КТ” 

Конспект лекцій та тестові завдання з дисципліни Бухгалтерський облік (викладач Голубка С.М.)

Облік і звітність у бюджетних установах (задачі, вправи, тести) (викладач Лалакулич М.Ю.)

Тестові завдання з дисципліни Контроль і ревізія (викладач Лалакулич М.Ю.)

Тестові завдання з дисципліни Облік і звітність у бюджетних установах (викладач Лалакулич М.Ю.)

Завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни Фінансовий облік (викладач Голубка С.М.)

Збірник тестових завдань з дисципліни Фінансовий облік (викладач Голубка С.М.)

Методичні рекомендації та завдання по вивченню тем, що виносяться на самостійне опрацювання студентів з дисципліни «Менеджмент» спеціальності «Бухгалтерський облік» (Н.П.Тимофеєва)

Конспект лекцій з екології

Екологія. Тести

Екологія. Методичні вказівки до СРС

Методичні матеріали для самостійної роботи студента з дисципліни “Основи філософських знань”

Матеріали з правових дисциплін