Профспілкова організація

Чума Ганна Олексіївна

Е-mail: anjachuma@utek.uz.ua

Голова первинної профспілкової організації працівників ВСП «УТЕФК ДТЕУ».

Профспілковий комітет:

Тимофеєва Наталія Петрівна — провідний бухгалтер.

Е-mail: nataliiatymofeieva@utek.uz.ua

Югас Марина Андріївна — лаборант.

Е-mail: marynayuhas@utek.uz.ua

Голубка Світлана Михайлівна — завідувач відділення.

Е-mail: sgolubka@utek.uz.ua

Запрутняк Вадим Вікторович — керівник фізичного виховання.

Е-mail: zaprutnyakvadym@utek.uz.ua

Рибакова Леся Петрівна — викладач.

Е-mail: lesyarybakova@utek.uz.ua

Свистак Катерина Петрівна — чергова.

Документація профспілки