Акредитаційна експертиза МОН

16 – 18 січня 2019 року в Ужгородському торговельно-економічному коледжі КНТЕУ працювали експертні комісії МОН України з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм:

  • «Бухгалтерський облік» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» в складі голови комісії Сиротенко Наталії Анатоліївни – доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Одеського національного економічного університету, кандидата економічних наук, доцента та експерта Добровольської Лариси Веніамінівни – завідувача економічного відділення Відокремленого структурного підрозділу Київського індустріального коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури, викладача вищої категорії;
3.jpg
  • «Товарознавство в митній справі» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» в складі  голови комісії Одарченка Андрія Миколайовича – доктора технічних наук, професора, декана факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування та торгівлі та експерта Коваленко Наталії Степанівни – голови циклової комісії товарознавства Одеського технічного коледжу Одеської національної академії харчових технологій, викладача вищої категорії.

Експертні комісії докладно вивчили питання забезпечення освітнього процесу в навчальному закладі, провели комплексні контрольні роботи зі студентами, поспілкувалися з викладацьким складом коледжу, який забезпечує підготовку фахівців із зазначених освітньо-професійних програм, взяли учать в роботі екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог зазначеної освітньо-професійної програми за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*