Навчальні практики зі спеціальностей ОО та ФБС

Студенти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», проходили навчальну практику зі спеціальності.

Під час навчальної практики здобувачі освіти систематизували теоретичні знання, здобуті при вивченні фахових дисциплін, набули практичні навички самостійної роботи ведення бухгалтерського обліку, здійснювали фінансово-економічні розрахунки та складали звітність, оформляли документи для здійснення готівкових та безготівкових розрахунків, кредитування суб’єктів господарської діяльності.

Після виконання програми навчальної практики студенти набули навики роботи з електронною документацією та розуміння принципів документообігу у фінансовій сфері. Студенти  виконують звіт та щоденник, в якому описують виконану роботу згідно програми практики.

Навчальна практика проводилася з використанням технічних та програмних засобів матеріально-технічної бази ВСП «УТЕФК ДТЕУ».

Проводили практику викладачі фінансово-облікових дисциплін; Носа С. В., Рибакова Л. П., Слабак Т. І., Барчик І. В.

Голова циклової комісії
фінансово-облікових дисциплін  Смочко В. Ю.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*