Спеціальність 076 “Підприємництво та торгівля”

Цикл загальної підготовки

1.Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
2.Основи правознавства
3.Історія України
4.Українська мова (за професійним спрямуванням)
5.Культурологія
6.Фізичне виховання
7.Економічна теорія
8.Інформатика та комп’ютерна техніка
9.Основи психології та етика бізнесу
10.Безпека життєдіяльності і основи охорони праці

Цикл професійної підготовки

11.Теоретичні основи товарознавства та стандартизація товарів
12.Товарознавство. Харчові продукти
13.Товарознавство. Непродовольчі товари
14.Організація та технологія торговельних процесів
15.Основи маркетингу
16.Основи торговельного підприємства
17.Біржова діяльність
18.Логістика
19.Комерційна діяльність
20.Основи менеджменту
21.Обладнання підприємств торгівлі
22.Економіка торгівлі
23.Підприємницька та біржова діяльність

Вибіркові компоненти ОП