Каталог вибіркових дисциплін

Барна справа

Бухгалтерська звітність підприємства

Бухгалтерський облік у державному секторі

Бюджетна система

Вища математика

Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням) (ГРС)

Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням) (Т)

Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням) (ХТ)

Екологія та безпечність товарів

Експертиза якості та безпеки товарів

Естетика у закладах ресторанного господарства

Етнічні кухні

Закарпатська кухня

Звітність підприємства

Інвестування

Інноваційні комп’ютерні технології в логістиці

Іноземні мови спеціальності

Іноземні мови туристичної індустрії

Інформаційні системи і технології в торгівлі та логістиці

Інформаційні технології в професійній діяльності

Казначейська справа

Контроль якості та ідентифікація товарів

Логістика

Логістика міжнародних перевезень

Менеджмент підприємств ресторанного господарства

Методи і технічні засоби митного контролю

Митне оформлення та митні платежі

Митний контроль та митне оформлення

Митні платежі

Міжнародний ресторанний сервіс

Мікробіологія харчових виробництв

Мікробіологія харчових продуктів

Обладнання підприємств торгівлі

Обладнання харчових виробництв

Облік і звітність

Організація анімаційних послуг в туризмі

Організація дозвілля

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

Організація роботи сомельє

Основи аудиту

Основи бухгалтерського обліку

Основи менеджменту

Основи митної справи

Основи музеєзнавства

Основи підприємницької діяльності

Основи стандартизації, метрології та оцінювання відповідності

Основи туристичної діяльності

Охорона праці в галузі та цивільний захист (ГРС)

Охорона праці в галузі та цивільний захист (ОО)

Охорона праці в галузі та цивільний захист (ТЛД)

Охорона праці в галузі та цивільний захист (ТМС, ПТ)

Охорона праці в галузі та цивільний захист (ФБС)

Охорона праці в галузі та цивільний захист (ХТ)

Правові засади захисту прав споживачів

Психологія та етика бізнесу

Психологія та етика готельно-ресторанного бізнесу

Регіональна економіка

Ресторанний сервіс

Санаторно-курортна справа

Соціологія

Спеціалізований туризм

Товарознавство

Туристичне краєзнавство

Туристичне країнознавство

Устаткування закладів ресторанного господарства

Устаткування торговельних залів

Фінансова звітність

Фінансова та банківська статистика

Фінансовий контроль

Фінансовий ринок

Фондовий ринок

Ціноутворення