Циклова комісія хіміко-технологічних дисциплін

  • спеціаліст – 3 особи,
  • спеціалістів І категорії – 1 особа,
  • спеціалістів вищої категорії – 4 особи,
  • кандидат технічних наук – 1 особа.

Циклова комісія хіміко-технологічних дисциплін працює над проблемним питанням закладу : «Особистісний орієнтований підхід у формуванні креативних конкурентоспроможних фахівців здатних до успішної самореалізації в умовах розбудови суспільства та економіки»

Навчально-виховна робота викладачів циклової комісії спрямована на підвищення науково-теоретичного і методичного рівня викладання хіміко-технологічних дисциплін, активізацію поза аудиторної роботи (тематичні круглі столи, конкурси тощо), формування у студентів морально-етичних цінностей, духовності, толерантності, милосердя; вміння самостійно працювати з нормативними документами, додатковою літературою; забезпечення професійної спрямованості для набуття громадянської позиції, розуміння соціальної значущості обраної професії.

Взаємовідвідування занять, відкриті заняття з дисциплін, удосконалення навчально – методичного забезпечення, виступи студентів на конференціях – ось неповний перелік тих заходів, які складають підґрунтя навчально-методичної роботи циклової комісії.

Колектив циклової комісії здійснює повсякденну навчально-виховну роботу, працює над удосконаленням методики викладання хіміко-технологічних дисциплін, питаннями оптимізації освітнього процесу, підготовкою навчально – методичних посібників.

Викладачами циклової комісії впроваджуються інтерактивні методи навчання: диспут, рольова гра, робота в малих групах, «мозковий штурм», складання ментальних карт, ефективне використання цифрових технологій та ресурсів навчання, проводиться інноваційна робота:

  • залучення здобувачів освіти в  соціально та особистісно значущу діяльність навчального закладу,
  • дослідні  та  практичні  роботи  – отримання навчальної інформації з першоджерел,
  • використання інформаційно-комунікативних  технології:  комп’ютерні програми, інтернет,
  • навчання під час якого за допомогою  викладача готують і  проводять заняття (презентації, майстер-класи).  

Крім лекційних занять викладачами циклової комісії також організовано проведення практичних і лабораторних занять, на яких студенти спеціальності «Харчові технології» активно відпрацьовували свої практичні навички з фахових дисциплін.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ:

ПІЧКАР МАРІАННА МИХАЙЛІВНА

Голова циклової комісії хіміко-технологічних дисциплін, викладач «Організація виробництва і обслуговування в закладах ресторанного господарства» та «Організація барної справи».

Більше інформації

Email: pichkarka@utek.uz.ua

ОГАРЬ ЕРІКА ІВАНІВНА

Викладач дисциплін: « Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Основи стандартизації та контролю якості харчових продуктів»

Більше інформації

Е-mail: erikaogar@utek.uz.ua

ПЕРЕБЗЯК МАРІЯ МИХАЙЛІВНА

Викладач дисциплін «Технологія борошняних кондитерських виробів», «Технологія виробництва кулінарної продукції», майстер виробничого навчання.

Більше інформації

Email: mariyaperebzyjak@utek.uz.ua

КІРЕШ ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

Викладач дисциплін: «Технологія виробництва кулінарної продукції», «Загальні технології харчових виробництв», «Технологія та організація виробництва продукції  ресторанного господарства», майстер виробничого навчання.

Більше інформації

Email: vikakiresh@utek.uz.ua

КУКЛИШИН МАРІЯ ІВАНІВНА

Вихователь гуртожитку ВСП «УТЕФК ДТЕУ», викладач дисциплін: «Закарпатська кухня», «Устаткування в ЗРГ», «Процеси і апарати харчових виробництв».

Більше інформації

Email: mariakuklyshyn@utek.uz.ua

КАГАНЕЦЬ-ГАВРИЛКО ЛЕСЯ ПЕТРІВНА

Викладач дисциплін: «Технології виробництва кулінарної продукції», «Естетика у закладах ресторанного господарства», «Загальні технології харчових виробництв»

Більше інформації

Email: lesagavrilko71@utek.uz.ua

ПІДЛИПНИЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Викладач дисциплін: «Процеси і апарати харчових виробництв», «Устаткування закладів ресторанного господарства».

Більше інформації

Email: pidlypnyu@utek.uz.ua

ДОЛИНАЙ ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

Викладач дисципліни «Загальні технології харчових виробництв».

Більше інформації

Email: tanjadolinay@utek.uz.ua

ГАЙДАНКА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА

Лаборант «кухні-лабораторії»,  викладач за сумісництвом дисциплін : «Гігієна та санітарія харчових виробництв», «Організація барної справи».

Більше інформації

Email: dianahaydanka@utek.uz.ua