Спеціальність Облік і оподаткування

Цикл загальної підготовки

1.Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
2.Основи правознавства
3.Історія України
4.Українська мова (за професійним спрямуванням)
5.Культурологія
6.Фізичне виховання
7.Економічна теорія
8.Інформатика та комп’ютерна техніка
9.Безпека життєдіяльності і основи охорони праці
10.Хімія

Цикл професійної підготовки

10.Економіка підприємств
11.Бухгалтерський облік
12.Фінанси
13.Гроші та кредит
14.Статистика
15.Фінансовий облік
16.Економічний аналіз
17.Інформаційні системи і технології в обліку
18.Бухгалтерський облік в державному секторі
19.Фінансовий контроль
20.Фінанси підприємства
21.Податкова система
22.Облік і оподаткування ЗЕД
23.Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
24.Ціноутворення
25.Основи аудиту
26.Основи менеджменту
27.Бухгалтерська звітність підприємства
28.Фінансова звітність

Доповнення переліку дисциплін по ОП

29.Облік у малому бізнесі
30.Облік в галузях економіки
31.Регіональна економіка
32.Психологія та етика бізнесу
33.Звітність підприємства
34.Охорона праці в галузі та цивільний захист
35.Бюджетна система