Установчі документи

Положення про ВСП “УТЕФК ДТЕУ”

Ліцензії та додатки підготовки молодших спеціалістів

Ліцензії та додатки підготовки фахових молодших бакалаврів 

Ліцензія на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти

Сертифікати про акредитацію за рівнем вищої освіти молодшого спецаліста ВСП “УТЕФК ДТЕУ” 2022  

Сертифікати про акредитацію за рівнем фахової передвищої освіти 2023  

План роботи ВСП “УТЕФК ДТЕУ” на 2022-2023 навчальний рік

Положення про педагогічну раду

Положення про адміністративну раду

Положення про відділення

Типове положення про циклову комісію ВСП “УТЕФК КНТЕУ”

Положення про методичну раду ВСП “УТЕФК КНТЕУ”

Звіт про результати атестації пед. працівників

Студентська рада Ужгородського торговельно-екномічного коледжу
Київського національного торговельно-економічного університету

Матерiали засідань педагогічної ради УТЕК КНТЕУ за 2014/2015 н.р.

Матерiали засідань педагогічної ради УТЕК КНТЕУ за 2015/2016 н.р.

Штатний розпис

Колективний договір

Протокол затвердження договору

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Правила призначення академічних стипендій

Положення про академічну доброчесність

Положення про апеляцію підсумкового контролю знань

Положення про грошову винагороду

Положення про диплом з відзнакою

Положення про порядок та умови обрання здобувачами освіти дисциплін за вибором

Положення про організацію освітнього процесу в УТЕФК

 Положення про проведення директорських та комплексних контрольних робіт

Положення про курсову роботу 2021

Положення про практичну підготовку 2021

Доповнення до Положення про практичну підготовку 2023

Положення про самостійну роботу студента

Положення про оцінювання результатів навчання 2021

Положення про академнаставника 2021

Положення про спеціальну навчально-педагогічну бібліотеку

Положення про розроблення та затвердження навчальних планів у ВСП “УТЕФК ДТЕУ”

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВСП “УТЕФК ДТЕУ”

Положення про атестацію педагогічних працівників у ВСП “УТЕФК ДТЕУ”

Положення про освітньо-професійні програми у ВСП “УТЕФК ДТЕУ”

Положення про зміст та структуру індивідуального плану роботи викладача у ВСП “УТЕФК ДТЕУ”

Положення про індивідуальний навчальний план

Положення про неформальну освіту

Положення про атестацію здобувачів освіти ВСП “УТЕФК ДТЕУ”

Освітні програми 2021р.

– “Бухгалтерський облік” за спеціальністю “Облік і оподаткування” 
– “Фінанси і кредит” за спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування” 
– “Товарознавство в митній справі” за спеціальністю “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 
– “Товарознавство і логістична діяльність” за спеціальністю “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 
– “Виробництво харчової продукції” за спеціальністю “Харчові технології” 
– “Готельне обслуговування” за спеціальністю “Готельно-ресторанна справа” 
– “Туристичне обслуговування” за спеціальністю “Туризм”

Освітні програми 2022р.

– “Бухгалтерський облік” за спеціальністю “Облік і оподаткування” 
– “Фінанси і кредит” за спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування” 
– “Товарознавство в митній справі” за спеціальністю “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 
– “Товарознавство і логістична діяльність” за спеціальністю “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 
– “Виробництво харчової продукції” за спеціальністю “Харчові технології” 
– “Готельно-ресторанна справа” за спеціальністю “Готельно-ресторанна справа” 
– “Туризм” за спеціальністю “Туризм”