Навчальна практика зі спеціальності ОО

З 7 по 18 червня 2021 року студенти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» проходили навчальну практику зі спеціальності.

Метою навчальної практики є закріплення теоретичних знань з обліку та вивчення комплексу облікових операцій.

Під час практики студенти навчалися оформляти первинні облікові документи, регістри бухгалтерського обліку: прибуткові та видаткові касові ордери, товарні звіти, складати банківські документи та обробляти виписки банку, вести аналітичний та синтетичний облік, складати оборотну відомість, робити записи в головну книгу та інші операції.

Після виконання програми навчальної практики студенти набули необхідні практичні навички

Проводила практику – Рибакова Леся Петрівна, викладач облікових дисциплін. самостійної роботи ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.

Голова циклової комісії фінансово-

облікових дисциплін Смочко Валерія Юріївна

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*