Єдиний кваліфікаційний екзамен

З 22 по 25 червня 2021 року студенти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 071 «Облік і оподаткування» здавали Єдиний кваліфікаційний екзамен.

Мета кваліфікаційного екзамену – виявлення рівня засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентів, їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Завдання екзаменаційних білетів мають практичний характер, що передбачає застосування набутих знань для вирішення ситуацій, пов’язаних з майбутнім фахом: систематизацію отриманих показників,складання первинних облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку, фрагментів податкової та фінансової звітності.

Для здачі іспиту створюється екзаменаційна комісія.

Під час екзамену студенти показали глибокі знання з фахових дисциплін і продемонстрували готовність до роботи за обраним фахом.

Голова циклової комісії фінансово-

облікових дисциплін Смочко Валерія Юріївна

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*