Захист курсових робіт

Нещодавно в коледжі відбувся захист курсових робіт з дисципліни «Бюджетна система» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит».

Пошуково-дослідна робота здобувачів фахової передвищої освіти є невід’ємним компонентом підготовки майбутніх фахівців. Написання курсової роботи сприяє залученню студентської молоді до наукового пошуку, аналізу економічної ситуації в Україні. Студентські дослідження охоплювали тематику формування доходів і видатків бюджетів різних рівнів, роль місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку регіонів, управління державним боргом, причини виникнення бюджетного дефіциту. Особливо цікавими видалися роботи, пов’язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням населення, фінансуванням культури та освіти, шляхами подолання бюджетного дефіциту та напрямами реформування бюджетної системи.  В цьогорічних роботах особлива увага приділялася питанням фінансування видатків в умовах  воєнного стану та відновлення нашої держави у післявоєнний період.

Бажаємо здобувачам освіти подальших успіхів, наснаги та наполегливості у навчанні, щоб вони змогли втілити мрії та реалізувати свій потенціал.

Дякуємо ЗСУ за можливість навчати і навчатися!

Голова циклової комісії         Смочко Валерія

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*