Педагогічні працівники ВСП “УТЕФК ДТЕУ” пройшли авторські курси підвищення кваліфікації

Із 15 по 27 січня 2024 року педагогічні працівники Відокремленого структурного підрозділу «Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» пройшли авторські курси підвищення кваліфікації «Технології ефективного педагогічного спілкування, психодіагностики і надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри філософії і економіки освіти ПАНО ім. М. В. Остроградського Стрельнікова Віктора Юрійовича.

Педагогічні працівники отримали уміння: адаптувати та модифікувати зміст навчальних планів, програм і технологій навчання відповідно до особливостей особистісного і професійного розвитку здобувачів фахової передвищої овіти; проводити корекційно-виховну роботу зі студентами; планувати і реалізувати спільну діяльність педагогів і батьків; застосовувати в процесі роботи сучасні форми, прийоми, технології ефективного педагогічного спілкування, психодіагностики і надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти, зокрема, ігрові, дискусійні технологій навчання, кооперативне навчання, соціально-психологічний тренінг, технології навчання у співробітництві, техніки нейролінгвістичного програмування й ефективного педагогічного спілкування; розвивати й удосконалювати навички методів і технік забезпечення психологічної підтримки здобувачів освіти у воєнний період.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*