ЗВІТ ЗА РЕАЛІЗОВАНИМ МІКРОПРОЄКТОМ В РАМКАХ IV ЗИМОВОЇ ШКОЛИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОСВІТЯНИН ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ПОКОЛІННЯ»

Ініціатор: PhD, доц. Алла Домище-Медяник, ВСП «Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м.Ужгород

Тема мікропроєкту (індивідуальне завдання): Міжнародне стажування освітян та здобувачів ОПП Готельно-ресторанна справа: розвиток та удосконалення hard and soft skills

Період реалізації: лютий – квітень 2024 року.

Мета мініпроєкту: полягає у розвитку та удосконаленні навичок “hard” і “soft”, що дозволить учасникам ознайомитись із закордонним сервісом у сфері готельно-ресторанної справи на базах курортів Словаччини та підвищити професійну компетентність та конкурентоспроможність на ринку праці.

Завдання, мікропроєкту:

  1. Запланувати та втілити спільні проекти та заходи циклової комісії готельно-туристичних дисциплін, спрямовані на стимулювання ініціативності, творчості та інновацій у роботі викладачів.
  2. Обговорити ОПП Готельно-ресторанна справа на засіданнях методради коледжу, зі стейхолдерами, презентувати вибіркові дисципліни для здобувачів освіти на наступний 2024-2025н.р.
  3. Залучити тренерів до навчання викладачів циклової комісії готельно-туристичних дисциплін з метою підвищення кваліфікації в умовах військового стану та інклюзивного навчання.
  4. Сформувати програму та організувати стажування для педагогів у ГРК «Гранд готель Бахледка » (Словаччина).
  5. Організувати навчально – пізнавальні екскурсії  та практичну підготовку для здобувачів освіти ОПП Готельно-ресторанна справа, ОПП «Виробництво-харчової продукції», ОПП «Технологія та організація ресторанного бізнесу».
  6. Реалізація та презентування результатів роботи.

Реалізація проєкту:

Етапи реалізації: І. Участь викладача А.М. Домище – Медяник в ІУ Зимній школі підвищення кваліфікації «Освітянин для майбутнього покоління», 1-4.02.2024р. м. Яремче

Етап ІІ. Обговорення ОПП Готельно-ресторанна справа та ін.,  застосування електронних освітніх ресурсів, мобільних технологій, що сприяють ефективному засвоєнню матеріалу, підвищенню мотивації та результативності навчання здобувачів освіти на засіданнях методради коледжу

Етап ІІІ. Апробація. Обговорення програми вибіркової дисципліни «Міжнародний ресторанний сервіс»та її презентація ЗО ОПП Готельно-ресторанна справа.

Організація міжнародної підготовки ЗО в закладах готельно-ресторанного бізнесу Словацької республіки у співпраці з Академією професійного навчання «Меркур».

Екскурсія в рамках академічної мобільності!

Міжнародне стажування викладачів у Словацькій республіці!

Перспективи реалізації мініпроєкту. Червень 2024. Організація міжнародної практичної підготовки здобувачів освіти ОПП Готельно-ресторанна справа, ОПП «Виробництво-харчової продукції», ОПП «Технологія та організація ресторанного бізнесу» в Словацькій республіці.

Висновок. Проект “Міжнародне стажування освітян та здобувачів ОПП Готельно-ресторанна справа: розвиток та удосконалення hard and soft skills” був реалізований протягом періоду від лютого до квітня 2024 року з метою збагачення навичками “hard” і “soft” через вивчення закордонного сервісу у сфері готельно-ресторанного бізнесу на базах курортів Словаччини. Учасники проекту мали можливість підвищити свою професійну компетентність та конкурентоспроможність на ринку праці завдяки цінному досвіду та знанням, отриманим під час стажування.

#akademiamerkur.sk

#ІнноваційнийУніверситетЗимоваШкола

Підготувала голова циклової комісії готельно-туристичних дисциплін, координатор проєкту Алла Домище-Медяник.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*