Чинні положення

Положення про педагогічну раду

Положення про адміністративну раду

Положення про відділення

Типове положення про циклову комісію ВСП “УТЕФК ДТЕУ”

Положення про методичну раду

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Правила призначення академічних стипендій

Положення про академічну доброчесність

Положення про апеляцію підсумкового контролю знань

Положення про грошову винагороду

Положення про диплом з відзнакою

Положення про порядок та умови обрання здобувачами освіти дисциплін за вибором

Положення про організацію освітнього процесу в УТЕФК

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти та освітньої діяльності

Положення про проведення директорських та комплексних контрольних робіт

Положення про організацію, виконання та захист курсових робіт здобувачів освіти

Положення про практичну підготовку 2021

Доповнення до Положення про практичну підготовку 2023

Положення про самостійну роботу студента

Положення про оцінювання результатів навчання 2023

Положення про академнаставника 2021

Положення про спеціальну навчально-педагогічну бібліотеку

Положення про розроблення та затвердження навчальних планів

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВСП “УТЕФК ДТЕУ”

Положення про атестацію педагогічних працівників у ВСП “УТЕФК ДТЕУ”

Положення про освітньо-професійні програми у ВСП “УТЕФК ДТЕУ”

Положення про зміст та структуру індивідуального плану роботи викладача у ВСП “УТЕФК ДТЕУ”

Положення про індивідуальний навчальний план

Положення про неформальну освіту

Положення про систему запобігання плагіату в академічних текстах науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів фахової передвищої освіти

Положення про атестацію здобувачів освіти ВСП “УТЕФК ДТЕУ”

Положення про дистанційне навчання

Положення про стейкхолдерів